Trắc nghiệm hiểu biết chung về văn hóa xã hội

 • Câu 1. Hươu cao cổ có ăn cỏ không?
  • Có 
  • Không
 • Câu 2. Khi gặp Thúy Kiều, Kim Trọng trao cho vật gì làm tin?
  • Dải yếm
  • Miếng Lụa
  • Chiếc châm cài tóc
  • Chiếc khăn hồng
 • Câu 3. Quốc hiệu đầu tiên của nước ta là gì?
  • Văn Lang
  • Đại Việt
  • Đại Nam
  • Đáp án khác
 • Câu 4. Trong tác phẩm "nhớ rừng" của Thế Lữ khi say con hổ uống cái gì?
  • Ánh trăng tan
  • Nước suối
  • Rượu
  • Không uống gì
 • Câu 5. Đại vương ếch trong tác phẩm "Dế mèn phưu lưu ký" có tên là gì?
  • Ếch ương
  • Ếch cốm
  • Ếch đồng
  • Ếch rừng
 • Câu 6. Vũ điệu truyền thống của đảo Hawaii là?
  • Điệu nhảy Hula
  • Điệu nhảy cha cha cha
  • Vũ điệu SamBa
  • Vũ điệu Tango
 • Câu 7. Vịnh nào của Việt Nam được coi là 1 trong 3 vịnh đẹp nhất thế giới
  • Vịnh Hạ Long
  • Vịnh Lăng Cô
  • Vịnh Xuân Đài
  • Vịnh Cam Ranh
  Vịnh Cam Ranh được xem là một trong ba vịnh thiên nhiên tốt và đẹp nhất thế giới, với diện tích vùng vịnh kín tới 60km² và độ sâu trung bình 18 - 20m nước.
 • Câu 8. Loài chim nào có khả năng bay lùi lại phía sau?
  • Chim ruồi
  • Chim gõ kiến
  • Chim cu
  • Chim rái cá
 • Câu 9. Người sinh ra đầu tiên từ ống nghiệm là người nước nào?
  • Nước Anh
  • Nước Đức
  • Nước Mỹ
  • Nước Pháp
 • Câu 10. Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa thế giới?
  • 6 di sản
  • 7 di sản
  • 8 di sản
  • 9 di sản
Bạn cần tìm hiểu thêm nhiều thông tin 
Cũng khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 11/12/2018 09:22
51 👨 6.197
0 Bình luận
Sắp xếp theo