Lương tối thiểu vùng là gì? Lương cơ bản là gì?

Lương tối thiểu vùng là gì? Lương cơ bản là gì? Lương cơ bản khác gì lương tối thiểu vùng? Mời các bạn cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Lương tối thiểu vùng là gì

Lương tối thiểu vùng là gì?

Khoản 1 Điều 91 Bộ luật lao động năm 2019 quy định nghĩa về mức lương tối thiểu vùng như sau:

Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Mức lương tối thiểu áp dụng

Từ ngày 01/01/2021 mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Mức lương tối thiểu được áp dụng cụ thể như sau:

  • Vùng I: Tăng từ 4,18 triệu đồng/tháng lên 4,42 triệu đồng/tháng(tăng 240.000 đồng/tháng);
  • Vùng II: Tăng từ 3,71 triệu đồng/tháng lên 3,92 triệu đồng/tháng(tăng 210.000 đồng/tháng);
  • Vùng III: Tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,43 triệu đồng/tháng(tăng 180.000 đồng/tháng);
  • Vùng IV: Tăng từ 2,92 triệu đồng/tháng lên 3,07 triệu đồng/tháng(tăng 150.000 đồng/tháng).

Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022 tăng 6% (dự kiến)

Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022 được Hội đồng Tiền lương quốc gia chốt đề xuất tăng 6% để trình lên Chính phủ xem xét, quyết định. Với đề xuất này, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022 cụ thể như sau:

  • Mức 4.680.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
  • Mức 4.160.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
  • Mức 3.640.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
  • Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Lương cơ bản là gì?

Lương cơ bản là mức lương thấp nhất hay tối thiểu mà một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị nào đó trả cho người lao động, không gồm có những khoản tiền thưởng, phụ cấp, phúc lợi và các khoản thu nhập bổ sung khác.

Lương cơ sở là gì?

Lương cơ sở là mức lương được dùng làm để làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp theo quy định của pháp luật được áp dụng cho công chức, viên chức, cán bộ trong cơ quan Nhà nước.

Thứ Tư, 13/04/2022 08:56
21 👨 477
0 Bình luận
Sắp xếp theo