Chứng minh nhân dân (CMND) cắt góc có còn giá trị sử dụng?

Chứng minh nhân dân (CMND) cắt góc còn giá trị sử dụng không? Đây là thắc mắc của nhiều người khi thấy CMND được cắt góc và trả lại cho người dân khi đi làm Căn cước công dân (CCCD) gắn chip mới.

CMND bị cắt góc

Đổi CMND sang CCCD trong trường hợp nào thì bị cắt góc?

Theo Điều 15 Thông tư 07/2016/TT-BCA (sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 40/2019/TT-BCA), việc xử lý CMND khi chuyển sang CCCD gắn chip được tiến hành như sau:

Khi đổi sang CCCD, nếu CMND 9 số, 12 số còn rõ nét thì được cắt góc và trả lại cho người dân.

Nếu chứng minh nhân dân 9 số, 12 số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ) thì thu, hủy CMND đó, ghi vào hồ sơ và cấp Giấy xác nhận số CMND.

CMND bị cắt góc còn sử dụng được không?

Trước khi trả lại thẻ CMND cho người dân, cán bộ tiếp nhận phải cắt góc. Việc cắt góc nhằm mục đích hủy đi giá trị sử dụng của CMND, mặc dù có thể CMND đó còn thời hạnh sử dụng. Như vậy, thẻ CMND cắt góc không còn giá trị pháp lý.

Việc trả lại thẻ đã cắt góc cho người dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể đối chiếu và chứng minh số CMND và số CCCD là cùng một người khi họ thực hiện các giao dịch với ngân hàng, giao dịch dân sự và các giao dịch khác...

Như vậy, CMND cắt góc không có giá trị sử dụng từ thời điểm bị cắt góc nhưng vẫn có giá trị đối chiếu thông tin trong các giao dịch.

Thứ Năm, 29/04/2021 08:11
52 👨 4.063
0 Bình luận
Sắp xếp theo