Control Panel: Các tùy chọn về khu vực và ngôn ngữ

Trong bảng điều khiển Control Panel biểu tượng hình quả địa cầu là Regional and Language Option cho phép chúng ta lựa chọn các quy định đối với khu vực và ngôn ngữ hiển thị.

Bấm kép chuột vào biểu tượng đó để mở hộp Regional and Language Option.

1/ Thẻ Regional Option: Các quy định đối với khu vực

Khung Standards and formats là những định dạng ảnh hưởng đối với đơn vị của tiền tệ, số, ngày, giờ. Theo mặc định là English (United State) định dạng theo kiểu Mỹ. Với cách trình bày ở phần Sample ngay phía dưới.

Có thể bấm vào dấu mũi tên tại khung này, một danh sách xổ ra cho chúng ta tùy chọn. Một cách quy định khác là bấm nút Customize để có hộp Customize Regional Options rồi sửa đổi các quy định bên trong bao gồm:

Thẻ Number

- Positive (số dương); Negative (số âm).

- Decimal Symbol: Dấu phân cách phần thập phân.

- No. of digits after decimal: Số lẻ dấu thập phân.

- Digit grouping symbol: Dấu phân cách giữa các nhóm số (khoảng cách giữa 3 chữ số liền kề để phân biệt phần trăm, ngàn, triệu…).

- Digit grouping: Cách phân các nhóm số, minh họa cho phần trên.

- Negative sign symbol: Dấu âm.

- Negative number format: Cách hiển thị số âm.

- Display leading zeros: Hiển thị số 0 trước số thập phân nhỏ hơn 1 ví dụ 0.5 hoặc 0.8.

- List separator: Dấu phân cách giữa các phần tử trong danh sách hay giữa các đối số trong một hàm.

- Measurement system: Hệ thống đo lường.

Thẻ Currency: Các quy định về tiền tệ, tương tự như thẻ number nói trên.

Thẻ Time: Quy định về thời gian (giờ-phút-giây; AM: buổi sáng; PM: buổi chiều).

Thẻ Date: Quy định về ngày, tháng năm.

2/ Thẻ Language: các tùy chọn về cài đặt ngôn ngữ hiển thị như việc gõ ký tự, thiết lập các quy định cho bàn phím…

3/ Advanced: Quy định thiết lập hiển thị trên các menu, các hộp thoại đối với những ngôn ngữ không thuộc bảng mã Unicode.

Để sử dụng tiếng Việt Unicode trong Win XP thì thực hiện các bước sau:

Mở Control Panel/Regional and Language Option/Languages, đánh dấu chọn mục Install files for complex script and right-to-left languages để cài đặt phần hỗ trợ tiếng Việt Unicode.

Mở Control Panel/Regional and Language Options/Regional Options, chọn Vietnamese trong phần Standards and formats để hiển thị số thập phân, đơn vị đo lường, thời gian, ngày tháng, tiền tệ theo tiếng Việt. Chọn Vietnam trong phần Location.

Mở Control Panel/Regional and Language Options/Advanced, chọn Vietnamese trong phần Language for non-Unicode programs. Đánh dấu chọn mục Apply all settings to the current user account.

Nếu bạn muốn sử dụng trình điều khiển bàn phím gõ tiếng Việt của Windows XP, hãy mở Control Panel/Regional and Language Options/Languages, bấm nút Detail trong phần Text Services and Input languages. Trong bảng Settings, bấm nút Add và chọn Vietnamese.

Sau khi cài đặt bàn phím, bạn có thể thay đổi các xác lập về bàn phím trong bảng Settings.

Thứ Tư, 12/03/2008 13:08
32 👨 32.526
0 Bình luận
Sắp xếp theo