Tìm hiểu về phương pháp Write Zero

Nhiều chương trình file shredderData Destruction (hủy dữ liệu) hỗ trợ phương pháp Data Sanitization dựa trên phần mềm Write Zero để ghi đè lên dữ liệu hiện có trên thiết bị lưu trữ như ổ cứng.

Phương pháp Data Sanitization Write Zero có thể không ngăn chặn được các phương pháp khôi phục dựa trên phần cứng tiên tiến nhất, trích xuất ít nhất một số dữ liệu đã bị xóa, nhưng có khả năng ngăn tất cả các phương pháp khôi phục file dựa trên phần mềm lấy thông tin khỏi ổ đĩa.

Lưu ý: Phương thức Write Zero đôi khi, và chính xác hơn, được gọi là phương thức Single Overwrite. Nó cũng có thể được gọi là Zero Fill Erase hoặc Zero-fill.

Write Zero thực hiện nhiệm vụ gì?

Write Zero thực hiện nhiệm vụ gì?

Một số phương pháp Data Sanitization, như Gutmann và DoD 5220.22-M, sẽ ghi các ký tự ngẫu nhiên lên những thông tin hiện có trên ổ đĩa. Tuy nhiên, phương pháp Data Sanitization Write Zero (không có gì đáng ngạc nhiên) thường được thực hiện theo cách sau:

Lần 1: Ghi đè bằng số 0

Một số cách triển khai của phương thức Write Zero có thể bao gồm xác minh sau lần đầu tiên, ghi một ký tự khác 0 hoặc ghi các số 0 nhiều lần, nhưng đó không phải là những cách thực hiện phổ biến.

Mẹo: Hầu hết các chương trình phần mềm hỗ trợ Write Zero cung cấp một cách để bạn tùy chỉnh ký tự và số lần xác minh diễn ra. Tuy nhiên, thay đổi những thứ này đến một mức nào đó nghĩa là bạn không thực sự sử dụng Write Zero nữa.

Write Zero có đủ để xóa dữ liệu không?

Nhiều khả năng là có. Tuy nhiên, một số phương pháp Data Sanitization thay thế dữ liệu thông thường, dễ đọc của bạn bằng các ký tự ngẫu nhiên. Như vừa đề cập ở trên, Write Zero cũng làm điều tương tự nhưng sử dụng các số 0. Theo nghĩa thực tế, nếu bạn xóa sạch một ổ cứng bằng số 0 và sau đó vứt nó đi, thì cho dù là ai nắm giữ nó sau đó cũng sẽ không thể khôi phục bất kỳ dữ liệu đã bị xóa nào.

Write Zero có đủ để xóa dữ liệu không?

Nếu đó là sự thật, bạn có thể tự hỏi, tại sao các loại phương thức xóa dữ liệu khác vẫn còn tồn tại. Với tất cả các phương pháp xóa dữ liệu có sẵn, mục đích của tiện ích Zero-fill là gì? Ví dụ, phương thức Random Data ghi các ký tự ngẫu nhiên vào ổ đĩa thay vì số 0, vậy nó khác với Write Zero hay bất kỳ phương pháp nào khác ra sao?

Một mặt, không chỉ việc ký tự nào được ghi mà phương thức được áp dụng hiệu quả như thế nào trong việc ghi đè dữ liệu cũng rất quan trọng. Nếu chỉ thực hiện một lần ghi duy nhất và phần mềm không xác minh rằng mọi dữ liệu đã bị xóa, thì phương thức đó sẽ không hiệu quả như những gì các phương pháp khác thực hiện.

Nói cách khác, nếu bạn sử dụng Write Zero trên một ổ đĩa và xác minh rằng tất cả dữ liệu đã bị ghi đè, thì bạn có thể tin tưởng rằng thông tin ít có khả năng được phục hồi hơn, so với cùng một dữ liệu được ghi đè bằng phương pháp Random Data, nhưng không xác minh rằng mỗi sector đã được thay thế bằng các ký tự ngẫu nhiên.

Tuy nhiên, một số ký tự cũng có thể cung cấp sự riêng tư tốt hơn những ký tự khác. Nếu một chương trình khôi phục file biết rằng dữ liệu chỉ được ghi đè bằng các số 0, thì việc sàng lọc dữ liệu tồn tại sẽ dễ dàng hơn đáng kể so với việc chương trình không biết các ký tự được sử dụng, như trong phương pháp Schneier.

Một lý do nữa để tất cả các phương pháp xóa dữ liệu khác vẫn còn tồn tại là một số tổ chức muốn chứng minh rằng thông tin của họ đang được xóa theo một cách cụ thể, có khả năng ngăn chặn việc khôi phục, vì vậy họ sử dụng một phương pháp Data Sanitization nhất định cho tất cả mọi nhu cầu xóa dữ liệu của mình.

Các chương trình hỗ trợ Write Zero

Trong Windows 10, Windows 8, Windows 7 và Windows Vista, lệnh format đáng tin cậy, theo mặc định, sử dụng phương pháp Write Zero trong quá trình format. Bạn có thể sử dụng lệnh đó trong dấu nhắc lệnh để ghi số 0 vào ổ cứng mà không phải tải xuống bất kỳ phần mềm hoặc công cụ đặc biệt nào.

Xem bài viết: Cách sử dụng lệnh format để ghi số 0 vào ổ cứng để biết chi tiết cách thực hiện điều này. Việc này không hoàn toàn đơn giản như tên gọi, khi bạn đang cố gắng làm điều này trên ổ đĩa hệ thống chính của mình.

Ngoài ra còn có các chương trình của bên thứ 3 hỗ trợ sử dụng phương pháp Write Zero để xóa dữ liệu, chẳng hạn như DBAN, HDShredder, KillDisk và Macrorit Disk Partition Wiper. Một số chương trình này có thể được sử dụng để xóa ổ cứng bạn đang sử dụng (như ổ C) bằng cách chạy từ đĩa hoặc ổ flash, và các chương trình chạy trong hệ điều hành để xóa những ổ khác, như ổ di động.

Macrorit Disk Partition Wiper hỗ trợ Write Zero

Các công cụ khác sử dụng phương thức Write Zero để xóa những file cụ thể thay vì mọi thứ như các chương trình trên thực hiện. Một vài ví dụ về các công cụ như thế bao gồm WipeFile và BitKiller.

Hầu hết các chương trình hủy dữ liệu đều hỗ trợ nhiều phương thức Data Sanitization, ngoài Write Zero, vì vậy rất có thể bạn sẽ được chọn một phương thức khác (nếu bạn quan tâm), khi mở một chương trình.

Chủ Nhật, 17/11/2019 08:29
4,33 👨 2.051
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải pháp bảo mật