Bạn khó chịu vì Chrome không còn hiển thị tên miền phụ trên thanh địa chỉ? Đây là cách giải quyết

Chrome 76 có thêm một số tính năng mới nhưng có vẻ khiến người dùng không mấy hài lòng như hiển thị xem trước thông tin tab trên Chrome rất to, vướng và không còn hiển thị tên miền phụ www hoặc http và https trong thanh địa chỉ như trước đây. Và thực tế là ngay sau khi thay đổi này được áp dụng, Google đã phải hứng chịu không ít “gạch đá” từ phía người dùng bởi việc tên miền phụ bị ẩn đi khiến họ không thể xác định được tính bảo mật của trang web cũng như gặp phải những hiểu lầm không đáng có.

Tên miền phụ đã bị ẩn

May thay, nếu cũng cảm thấy khó chịu với thay đổi “chẳng để làm gì” này, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tạo tiện ích mở rộng Chrome của riêng mình để kích hoạt lại tên miền phụ.

Trên thực tế, người dùng có thể hoàn nguyên tính năng hiển thị tên miền phụ bằng cách kích hoạt lại một số flag. Tuy nhiên trên Chrome 79, Google đã xóa bỏ hoàn toàn các flag này và “ép” người dùng phải sử dụng tiện ích Suspicious Site Reporter để hiển thị lại tên miền phụ. Đương nhiên là cách làm của Google không được đa số người dùng Chrome hài lòng. Đó là một sự ép buộc, chẳng ai muốn phải cài đặt thêm tiện ích mở rộng của Google chỉ để lấy lại thông tin mà họ cảm thấy đáng ra nên được hiển thị từ đầu. Và một trong số những người này đã tìm cách tự tạo một tiện ích mở rộng của riêng mình để giải quyết vấn đề.

Tạo tiện ích mở rộng Chrome để xem tên miền phụ

Đầu tiên phải khẳng định việc tự tạo tiện ích mở rộng Chrome tùy chỉnh hiển thị lại tên miền phụ không hề phức tạp như bạn tưởng, chỉ cần tuân thủ theo các bước sau:

Bước 1: Tạo một thư mục mới trên máy tính của bạn và đặt tên là chrome-www.

Bước 2: Mở Notepad và sao chép đoạn văn bản sau:

{
     "name": "Restore URL",
     "version": "1.0",
     "description": "Restores http and www in the omnibox",
       "key": "MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAowA8wOUQ8ShyITJ15B9rcJrnoolyo+OLj07g8QWBlEBikgszYwlbc88OIRL+dJOASok3yG6RQ60fvIjBrtNEk1yQZJfNwF/CN0jFrkE3HN3xVMoX0XIQPB93kDZARcfR5nwU3RUgwwWGTqt69KSSU8QzRRQJSEgM8GENa3OBhw1UBn/I/RbhaFcTykJSomo9j55goJwNzUhXTJk458DQ5diY+gWMadDXlDBa8cciCVlaGOjBV5ezmxnD6p1GXhrvyEKZP8IlreDJC2Nw9hxrT3GIo1FzbmeDPANKJ9pkY1H3LOVsGJDtytBpD/FRErlvfkJVqp3N5ifF2EQ8lOAHrQIDAQAB",
     "manifest_version": 2
  }
 

Bước 3: Lưu tệp notepad này trong thư mục chrome-www dưới dạng manifest.json.

Lưu tệp dưới dạng manifest.json

Bước 4: Điều hướng đến chrome://extensions/ và kích hoạt chế độ Developer Mode như trong hình minh họa dưới đây:

Developer Mode

Bước 5: Sau khi Developer Mode được bật, bạn sẽ thấy có xuất hiện một nút “Load Unpacked”, nhấp vào nút này. Sẽ có 1 lời nhắc xuất hiện, bạn chọn thư mục chrome-www đã tạo ở bước 1 và bấm “Select Folder”.

“Select Folder”

Bước 6: Sau khi nhấn “Select Folder”, bạn sẽ thấy tiện ích mở rộng được tải trong trình duyệt có tên "Restore URL", đây là tiện ích mà bạn vừa khởi tạo.

"Restore URL"

Bước 7: Bây giờ bạn có thể đóng trang tiện ích mở rộng và sử dụng trình duyệt của mình như bình thường.

Khi tiện ích mở rộng được tải, bạn sẽ thấy www, http và https được hiện thị trở lại trong thanh địa chỉ.

“Tác dụng phụ duy nhất” khi bạn sử dụng tiện ích “tự chế” này là Google Chrome sẽ liên tục hiển thị cảnh bảo "Disable developer mode extensions". Tuy nhiên cảnh báo này hoàn toàn không gây ra bất cứ tác hại nào.

Cảnh báo của Chrome

Thông báo trên sẽ biến mất khi bạn xóa tiện ích mở rộng tùy chỉnh vừa tạo hoặc tắt chế độ Developer Mode.

Thứ Hai, 30/12/2019 20:52
51 👨 1.151
0 Bình luận
Sắp xếp theo