Cách sao chép các layer từ tài liệu Photoshop này sang tài liệu Photoshop khác

Adobe Photoshop trên Mac và Windows cung cấp một số cách khác nhau để người dùng sao chép các layer hình ảnh từ tài liệu này sang tài liệu khác. Tính năng này sẽ giúp bạn không cần phải thực hiện lại công việc của mình từ đầu.

Sao chép các layer bằng thao tác kéo và thả

Cách đơn giản nhất để bạn sao chép một layer từ tài liệu Photoshop này sang tài liệu Photoshop khác là kéo và thả nó giữa các tài liệu.

Bắt đầu bằng cách khởi chạy cả hai tài liệu mà bạn cần thao tác trong Photoshop. Lưu ý rằng mỗi tài liệu sẽ xuất hiện dưới dạng một tab riêng biệt trong giao diện Photoshop.

Mỗi tài liệu sẽ xuất hiện dưới dạng một tab riêng biệt

Trên menu ở đầu màn hình, bạn nhấp vào Window > Arrange > 2-up Vertical. Bằng cách này, cả hai tài liệu mà bạn cần thao tác sẽ xuất hiện cạnh nhau.

Window > Arrange > 2-up Vertical

Tiếp theo, bấm chọn tab có chứa chứa hình ảnh mà bạn muốn sao chép một layer từ đó. Trong bảng tùy chỉnh “Layers” ở bên phải cửa sổ Photoshop, hãy kéo layer mà bạn muốn sao chép và thả nó vào bức ảnh thứ hai trên màn hình.

Kéo layer mà bạn muốn sao chép và thả nó vào bức ảnh thứ hai

(Lưu ý: Nếu bạn không thấy bảng tùy chỉnh Layers, hãy nhấp vào Window > Layers trong menu để kích hoạt nó).

Bây giờ, nếu bạn nhấp vào tab của ảnh thứ hai, bạn sẽ nhận thấy rằng layer bạn đã sao chép hiện có sẵn trong đó.

Layer bạn đã sao chép

Cách sao chép các layer thông qua tùy chọn "Duplicate Layer"

Phương pháp khác để sao chép một layer từ tài liệu Photoshop này sang tài liệu Photoshop khác là sử dụng tùy chọn “Duplicate Layer”. Để làm như vậy, trước tiên, hãy mở cả hai tài liệu của bạn trong Photoshop.

Chọn tài liệu mà bạn muốn sao chép layer từ đó bằng cách nhấp vào tab tương ứng của nó. Trong bảng tùy chỉnh “Layers” ở bên phải, nhấp chuột phải vào layer mà bạn muốn sao chép và chọn “Duplicate Layer”.

Chọn “Duplicate Layer”

Trong cửa sổ Duplicate Layer, hãy nhấp vào menu thả xuống bên cạnh mục “Document”. Sau đó, bấm chọn tài liệu Photoshop đích và nhấp vào “OK” ở bên phải.

Bấm chọn tài liệu Photoshop đích

Duplicated layer mà bạn tạo hiện đã được chèn trong tài liệu Photoshop đích.

Thứ Hai, 31/05/2021 21:31
51 👨 279
0 Bình luận
Sắp xếp theo