Cách phân quyền admin cho người dùng trong Ubuntu

Bài viết này sẽ mô tả cách biến người dùng thành admin thông qua giao diện người dùng đồ họa và giải thích những lệnh bạn cần sử dụng trên dòng lệnh để thêm người dùng vào nhóm người dùng sudo (được ủy quyền).

Các lệnh và tiến trình đề cập trong bài viết này được thực hiện trên hệ thống Ubuntu 20.04 và Ubuntu 22.04.

Biến người dùng thành admin trong Ubuntu thông qua GUI

Để thay đổi cài đặt người dùng thông qua giao diện người dùng, bạn cần mở tab Users trong tiện ích System Settings. Bạn có thể truy cập nó thông qua hai cách sau:

Nhập từ khóa users vào Dash của hệ thống và nhấp vào kết quả tìm kiếm Users.

Cài đặt người dùng
Cài đặt người dùng

Hoặc

Nhấp vào mũi tên hướng xuống nằm ở góc trên bên phải màn hình Ubuntu, nhấp vào tên người dùng của bạn trong chế độ xem sau rồi nhấp vào Account Settings từ menu drop-down.

Cài đặt tài khoản
Cài đặt tài khoản

Tiện ích Settings sẽ mở ra, hiển thị tab Users. Xin lưu ý rằng chỉ người dùng được ủy quyền mới có thể thay đổi cài đặt người dùng trong Ubuntu. Trước tiên, bạn cần mở khóa tab để thực hiện thay đổi với tư cách admin bằng cách nhấp vào nút Unlock nằm ở góc trên cùng bên phải của chế độ xem Users:

Chế độ xem Users
Chế độ xem Users

Điều này sẽ mở hộp thoại Authentication sau, nơi bạn có thể cung cấp mật khẩu cho người dùng được ủy quyền:

Nhận quyền sudo
Nhận quyền sudo

Nhập mật khẩu và sau đó nhấp vào nút Authentication. Giờ đây, bạn có thể thay đổi cài đặt của bất kỳ người dùng nào. Nhấp vào username của người dùng mà bạn muốn đặt làm admin.

Chi tiết người dùng
Chi tiết người dùng

Trong Account Type (loại tài khoản) của người dùng, bạn sẽ thấy hai nút; nút Standard và nút Administrator. Nhấp vào nút Administrator để đặt người dùng này thành admin. Ngay sau khi bạn thực hiện việc này, người dùng sẽ được cấp quyền quản trị và giờ đây có thể thực hiện tất cả các thao tác cần quyền root.

Biến người dùng thành admin trong Ubuntu thông qua dòng lệnh

Bài viết sẽ mô tả hai cách để biến người dùng Ubuntu tiêu chuẩn thành admin thông qua dòng lệnh:

  • Thông qua lệnh usermod
  • Thông qua lệnh gpasswd

Chúng ta sẽ sử dụng ứng dụng dòng lệnh của Ubuntu, Terminal, để thực hiện thao tác này. Bạn có thể mở Terminal thông qua Dash của hệ thống hoặc phím tắt Ctrl+Alt+T.

Cách 1: Lệnh usermod

Mở Terminal và nhập lệnh sau dưới dạng sudo vì chỉ người dùng được ủy quyền mới có thể chỉnh sửa cài đặt người dùng trong Ubuntu:

Cú pháp:

$ sudo usermod -aG sudo “username”

Ví dụ này sẽ sử dụng lệnh sau để đặt người dùng có username “sampleuser” làm admin:

$ sudo usermod -aG sudo sampleuser
Sử dụng lệnh usermod để cấp quyền quản trị cho người dùng Ubuntu
Sử dụng lệnh usermod để cấp quyền quản trị cho người dùng Ubuntu

Nhập mật khẩu cho sudo và user sẽ được thêm vào nhóm “sudo” có nghĩa là người đó có thể thực hiện tất cả các tác vụ quản trị trên Ubuntu.

Bạn có thể xác minh rằng người dùng hiện đang ở trong nhóm “sudo” bằng cách kiểm tra các nhóm mà người dùng thuộc về, thông qua lệnh sau:

$ groups “username”

Đầu ra sau của lệnh groups cho "sampleuser" cho biết rằng người dùng hiện là một phần của nhóm sudo.

Kiểm tra quyền sudo
Kiểm tra quyền sudo

Cách 2: Lệnh gpasswd

Mở Terminal và nhập lệnh gpasswd sau dưới dạng sudo vì chỉ người dùng được ủy quyền mới có thể chỉnh sửa cài đặt người dùng trong Ubuntu:

Cú pháp:

$ sudo gpasswd -a “username” sudo

Ví dụ này đang thêm “sampleuser” vào nhóm sudo thông qua lệnh sau:

$ sudo gpasswd -a sampleuser sudo
Sử dụng lệnh gpasswd để tạo người dùng và admin
Sử dụng lệnh gpasswd để tạo người dùng và admin

Bạn cũng có thể xóa người dùng khỏi nhóm sudo thông qua switch -r trong cùng một lệnh gpasswd:

Cú pháp:

$ sudo gpasswd -d “username” sudo

Ví dụ này đang xóa “sampleuser” khỏi nhóm sudo thông qua lệnh sau:

$ sudo gpasswd -a sampleuser sudo
Xóa người dùng khỏi nhóm sudo
Xóa người dùng khỏi nhóm sudo

Thông qua các phương pháp được mô tả trong bài viết này, bạn có thể biến một người dùng Ubuntu bình thường thành admin để họ có thể thực hiện tất cả các tác vụ yêu cầu quyền root trên hệ thống.

Chủ Nhật, 28/05/2023 09:38
51 👨 428
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux