Cách tạo tàu hỏa hơi nước chạy trên Terminal Linux/Unix

Một trong những lỗi phổ biến nhất trong sử dụng câu lệnh đó là gõ nhầm “sl” thành “ls”. Tuy nhiên, nếu không bị gõ nhầm, có lẽ bạn sẽ lỡ mất một chuyến tàu chạy qua màn hình đó.

"sl" thật ra là một trò đùa từ phần mềm hoặc là một game UNIX cổ điển. Sẽ có một tàu hỏa đầu máy hơi nước chạy qua màn hình nếu bạn gõ nhầm “sl” (viết tắt cả Steam Locomotive) thay vì “ls”. “sl” là một chương trình hoạt họa chất lượng cao sẽ “chữa” thói quen hay gõ nhầm của bạn.

Cài đặt phần mềm "sl" để thấy tàu hỏa Steam Locomotive

Gõ lệnh apt/apt-get trên Debian hoặc Ubuntu Linux:

$ sudo apt-get install sl

Đối với CentOS/RHEL, gõ lệnh yum (lần đầu tiên kích hoạt EPEL repo trên RHEL/CentOS phiên bản 6,7 hoặc kích hoạt và cài đặt ELEP repo trên RHEL 8, cài đặt EPEL repo trên CentOS 8):

$ sudo yum install sl

Với Fedora Linux, gõ lệnh dnf:

$ sudo dnf install sl

Với máy tính macOS Unix, gõ lệnh brew:

$ brew install sl

OpenBSD, sử dụng lệnh pkg_add:

# pkg_add -v sl

Người dùng BSD hãy gõ lệnh pkg:

# pkg_add -v sl

Với Arch Linux, dùng lệnh NA:

$ sudo pacman -S sl

Bây giờ đến nhân vật chính, hãy gõ nhầm "ls" thành "sl":

$ sl
Tàu hỏa chạy qua màn hình khi gõ nhầm
Tàu hỏa chạy qua màn hình khi gõ nhầm

Khi chạy lệnh trên CentOS bạn sẽ được con tàu như dưới đây:

Tàu hỏa chạy trên CentOS
Tàu hỏa chạy trên CentOS

Ngoài ra, bạn còn có thêm các tùy chọn sau:

  • -a : Một tai nạn xảy ra. Bạn sẽ cảm thấy thương hại đối với những người đang cầu cứu.
  • -l : Tàu sẽ nhỏ lại.
  • -F : Tàu bay lên.
  • -e : Cho phép dừng tàu bằng Ctrl+C.

Để thêm phần thú vị, bạn có thể sử dụng kết hợp vòng lặp for với lệnh lolcat như dưới đây:

for i in a l f o
do
 sl -${i} | lolcat
done

Chúng ta sẽ được đoàn tàu như thế này:

Tàu chạy trên màn hình
Tàu chạy trên màn hình

Tổng kết

Nếu bạn gặp được tàu rồi, đây là chương trình được tạo ra cho những ai hay gõ nhầm sl thay vì ls, có thể chỉ vì vui hoặc vì vấn đề lợi nhuận nào đó. Khi cần giải trí lúc căng thẳng khi làm việc, bạn cứ thử nhầm một chút nhé.

Bạn có thể tham khảo thêm các lệnh thú vị trên Linux tại đây.

Thứ Sáu, 12/06/2020 08:05
31 👨 732
0 Bình luận
Sắp xếp theo