Macromedia Flash - Hiệu ứng mờ thay đổi giữa hai ảnh

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo hiệu ứng mờ thay đổi giữa hai ảnh. Khi một bức ảnh bị làm mờ đi thì bức kia sẽ hiện rõ ra và ngược lại. Bạn có thể sử dụng hiệu ứng đơn giản này khi muốn làm nổi bật một đối tượng nào đó đang nằm trong nhiều đối tượng hiện có.

Bước 1

Đầu tiên, bạn phải có 2 bức ảnh để làm ví dụ, có thể download 2 bức ảnh dưới đây mà chúng tôi sử dụng trong bài này:

Bước 2

Tạo một file flash mới. Chọn Modify > Document (Ctrl + J). Thiết lập độ rộng của file là 340px, chiều cao là 200 px. Chọn bất kỳ màu nào làm màu nền của file và thiết lập Frame rate là 24 fps. Sau đó kích OK.

Bước 3

Vào File > Import > Import to Stage (Ctrl + R) và Import hai bức ảnh đã chọn sẵn vào file flash.

Bước 4

Kích đúp vào layer 1 để đổi tên thành picture 1. Sau đó, chỉ chọ một bức ảnh và nhấn phím Ctrl + X (Cut). Tạo một layer mới ở phía trên layer picture 1 và đổi tên thành picture 2.

Bước 5

Chọn layer picture 2 và nhấn phím Ctrl + Shift + V (Paste in Place).

Bước 6

Sử dụng các phím mũi tên hoặc chuột để đặt hai bức ảnh theo vị trí như sau:

Bước 7

Trở lại layer picture 1 và nhấn phím F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi bức ảnh đầu tiên sang dạng Move Clip Symbol. Xem hình dưới.

Bước 8

Chọn công cụ Selection Tool (V) và kích một lần lên bức ảnh để chọn nó. Sau đó, vào Properties Panel (Ctrl + F3). Kích lên tab Filters trong Properties Panel. Kích lên biểu tượng dấu cộng và chọn Blur filter. Tạo các thông số như sau:

1. Blur X và Y : 12
2. Quality : Medium

Và đây là kết quả

Bước 9

Kích chọn frame 10, 30, 40 và 60 sau đó nhấn phím F6.

Bước 10

Trở lại Frame 10. Dùng công cụ Selection Tool (V) và kích một lần lên picture 1 để chọn nó. Sau đó, trở lại phần Properties Panel, vào phần Filters và thiết lập lại Blur theo các thông số sau:

Lặp lại quá trình này tại frame 30 và 60.

Bước 11

Kích chuột phải lên bất kỳ vị trí nào trong vùng màu xám giữa frame 1 và 10, 30 và 40, sau đó chọn Create Motion Tween từ menu phải xuất hiện.

Bước 12

Thực hiện tương tự các bước đã làm với picture 1 trên picture 2

Bước 13

Dùng công cụ Selection Tool (V) và chọn layer picture 2. Sau đó nhấn phím F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi picture 2 sang dạng Movie Clip Symbol.

Bước 14

Kích vào frame 10, 30, 40 và 60 lần lượt nhấn phím F6.

Bước 15

Trở lại frame 10 và lặp lại bước 8 nhưng có khác một chút là bây giờ bạn đang thực hiện đối với picture 2. Sau đó lặp lại quá trình này với frame 30.

Bước 16

Kích chuột phải lên bất kỳ vị trí nào trong vùng màu xám giữa frame 1 và 20, 30 và 40, sau đó chọn Create Motion Tween từ menu phải xuất hiện.

Kiểm tra lại sản phẩm (Ctrl + Enter) và download tại đây nếu bạn chưa có thời gian thực hành.

Thứ Sáu, 19/07/2019 14:57
52 👨 8.450
0 Bình luận
Sắp xếp theo