Macromedia Flash - Ánh đèn sân khấu

Chỉ cần vài thao tác đơn giản trong Flash 8.0 là bạn có thể tạo được một hiệu ứng đẹp mắt


Tải file .swf

1. Tạo một file có thông số như hình 1 (bạn hãy nhớ kĩ là mình đã chọn màu gì cho background nhé)


Hình 1

2. Chọn công cụ Rectangle Tool, bỏ màu viền và chọn màu tô sáng sáng như hình 2


Hình 2

3. Vẽ một hình chữ nhật như hình 3


Hình 3

4. Dùng công cụ Selection Tool để chình nó thành tam giác có đáy tròn tròn như hình 4


Hình 4

5. Nhấp chuột phải vào Frame 2 và chọn Insert KeyFrame như hình 5


Hình 5

6. Thực hiện tương tự Bước 5 cho các Frame 3, 4, 5, 6, 7

7. Tạo một Layer mới trên Layer 1 hiện có (xem hình 6)


Hình 6

8. Nhấp chọn Frame 1 của Layer 2 (mới tạo). Chọn công cụ Text tool và gõ vào dòng chữ Quantrimang.com (xem hình 7)


Hình 7

9. Nhấp chuột phải vào Frame 2 của Layer 2 và chọn Insert KeyFrame (xem hình 8)


Hình 8

10. Thực hiện tương tự Bước 9 cho các Frame 3, 4, 5, 6, 7 của Layer 2

11. Nhấp chuột vào Frame 1 của Layer 2 để chọn nó, chọn công cụ Text tool, dùng chuột bôi đen các kí tự nằm ngoài tam giác đã tạo trong Bước 4, và chỉnh màu của chúng trùng với màu của background (xem hình 9 sau khi đã chỉnh màu lại)


Hình 9

12. Nhấp chọn Frame 2 của Layer 1, nhấp chuột phải vào tam giác và chọn Free Transform rồi chỉnh tam giác to hơn chút đỉnh (xem hình 10)


Hình 10

13. Thực hiện tương tự Bước 11 cho Frame 2 của Layer 2

14. Thực hiện tương tự cho các Frame còn lại của 2 Layer

15. Nhấn Ctrl + Enter để kiểm tra kết quả. Tải file nguồn tại đây.

Thứ Tư, 20/01/2010 14:32
34 👨 4.309
0 Bình luận
Sắp xếp theo