Kiến thức cơ bản về mạng: Phần 18 – Chia sẻ tài nguyên

Brien M. Posey

Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về mô hình OSI và cách nó được sử dụng như thế nào trong việc thi hành sự trừu tượng hóa giữa phần cứng và phần mềm. Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về việc tạo các tài nguyên trên một mạng. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các ngăn xếp giao thức và sự liên quan của chúng với mô hình OSI, hãy đọc một số bài khác của chúng tôi về chủ đề này.

Với chú ý đó, chúng tôi muốn đưa sự tập trung của bạn vào việc tạo các tài nguyên trong một mạng. Nếu bạn vẫn còn phân vân chưa hiểu thì toàn bộ lý do cho việc xây dựng mạng ở một địa điểm nào đó đầu tiên là để chia sẻ tài nguyên giữa các máy tính trong mạng. Thông thường, việc chia sẻ tài nguyên có nghĩa là chia sẻ file và thự mục, tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy. Vấn đề chia sẻ mạng còn có thể làm tiết kiệm chi phí cho công ty trong việc mua và duy trì máy in cho các máy tính trong mạng.

Nhỏ hơn nữa là các mạng gia đình cũng cần chia sẻ tài nguyên. Kiểu mạng gia đình chung nhất có cả điểm truy cập không dây cũng được phục vụ như một router Internet. Trong các kiểu mạng này thì kết nối Internet là một tài nguyên được chia sẻ.

Như vậy có khá nhiều kiểu tài nguyên khác nhau có thể được chia sẻ trong một mạng. Quá trình thực sự cho việc chia sẻ tài nguyên luôn thay đổi, phụ thuộc vào kiểu tài nguyên đang được chia sẻ và vào các hệ điều hành mạng đang được sử dụng. Với lưu ý đó, chúng tôi sẽ thảo luận bằng cách nói về cách chia sẻ các file và thư mục trong một mạng như thế nào.

Trước khi bắt đầu, chúng tôi muốn đề cập nhanh với các bạn rằng thông tin mà chúng tôi đang giới thiệu được dựa trên Windows Server 2003. Windows Server 2003, Windows XP, và phiên bản trước đó của Windows quản lý việc chia sẻ file và thư mục cơ bản theo cùng một cách giống nhau. Các bước mà bạn sử dụng trong quá trình chia sẻ sẽ thay đổi tùy từng hệ điều hành khác nhau, tuy nhiên những khái niệm cơ bản thì hoàn toàn tương tự. Windows Vista lại cần đến một phương pháp khác để chia sẻ file so với các sản phẩm trước đó vẫn thực hiện. Với lưu ý đó, chúng tôi sẽ đề cập về việc chia sẻ file và Windows Vista sau trong loạt bài này. Lúc này những gì được giới thiệu là không áp dụng cho Vista.

Tạo một file chia sẻ

Nếu bạn muốn chia sẻ các file được lưu trong một máy chủ thì cần phải tạo một file chia sẻ. File chia sẻ về bản chất là một điểm đầu vào đã được chỉ định thông qua những người dùng nào có thể truy cập file. Lý do việc chia sẻ một file cần thiết đến như vậy là vì sẽ có một rủi ro lớn về mặt bảo mật khi chia sẻ toàn bộ nội dung của máy chủ.

Việc tạo một file chia sẻ thực sự rất đơn giản. Để thực hiện điều này, bạn hãy bắt đầu quá trình bằng việc tạo một thư mục ở vị trí muốn dữ liệu chia sẻ sẽ cư trú trong đó. Cho ví dụ, nhiều máy chủ file có một mảng lưu trữ đã được chỉ định hoặc ổ dữ liệu chỉ với mục đích chính là lưu dữ liệu (trái với các file chương trình và các thành phần của hệ điều hành ).

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể có khá nhiều thư mục đáng giá để chia sẻ. Và với mỗi thư mục cũng cần đến các nhu cầu bảo mật cho riêng. Bạn có thể tạo một chia sẻ tách biệt cho mỗi thư mục, tuy nhiên làm như vậy thường bị coi là một ý tưởng không tốt trừ khi mỗi chia sẻ cư trú trên một ổ đĩa khác nhau. Có nhiều ngoại lệ cho mỗi một cách thức, tuy nhiên trong hầu hết các trường hợp thì bạn chỉ muốn tạo một file chia sẻ trên một ổ đĩa là quá đủ. Bạn có thể đặt tất cả các thư mục con bên trong thư mục này sau đó gán những điều khoản cần thiết trên mỗi thư mục cơ sở.

Nếu bạn đã có một nhóm các thư mục trong một vị trí nào đó, không nên lo lắng về nó. Bạn có thể dễ dàng tạo một thư mục mới và sau đó chuyển các thư mục đang tồn tại vào trong thư mục mới này. Tùy chọn khác là tạo một file chia sẻ ở cấp ổ đĩa, trong trường hợp này bạn sẽ không phải chuyển các thư mục đang tồn tại.

Với mục đích của bài này, chúng tôi sẽ giả dụ rằng bạn đã tạo được một thư mục, thư mục này lại có các thư mục con bên trong và bạn sẽ chia sẻ toàn thư mục này. Khi đã tạo một thư mục như vậy, hãy kích chuột phải vào thư mục đó và chọn lệnh “Sharing and Security” từ menu chuột phải. Bạn sẽ thấy một trang thuộc tính của thư mục xuất hiện như trong hình A.


Hình A: Tab Sharing cho phép bạn có thể chọn tùy chọn chia sẻ thư mục

Như những gì bạn thấy trong hình, tab Sharing cho phép kiểm soát xem thư mục nào được chia sẻ và thư mục nào không. Khi chọn tùy chọn “Share this Folder” bạn sẽ được gợi ý nhập vào tên chia sẻ. Tên chia sẻ mà bạn chọn rất quan trọng. Windows rất cầu kỳ với các tên được sử dụng cho việc chia sẻ này, chính vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tên chia sẻ này dưới 16 ký tự và tránh sử dụng khoảng trống hoặc một số ký hiệu khác. Lưu ý rằng nếu bạn tạo ký tự cuối cùng của tên chia sẻ là một dấu đô la ($) thì file chia sẻ mà bạn đang tạo sẽ không thể nhìn thấy. Đây có thể gọi là một chia sẻ ẩn. Windows cung cấp một số chia sẻ ẩn một cách mặc định, tuy nhiên chúng tôi sẽ nói về các chia sẻ ẩn này trong phần sau của loạt bài này.

Trường “Comment” cho phép bạn nhập vào chú thích về chia sẻ được sử dụng cho mục đích gì. Vấn đề này hoàn toàn cho các mục đích quản trị. Các Comment ở đây là hoàn toàn tùy chọn, tuy nhiên việc dẫn chứng bằng tài liệu các chia sẻ không bao giờ là một ý tưởng tồi.

Lúc này chúng ta hãy xem xét về phần User Limit. Bạn sẽ thấy trong hình phần User Limit được thiết lập mặc định là Maximum Allowed (cho phép cực đại). Bất cứ thời điểm nào triển khai máy chủ Windows thì bạn đều phải có một đăng ký truy cập máy khách cần thiết. Bạn có thể tùy chọn trong việc mua đăng ký cho mỗi máy khách riêng hoặc đăng ký máy chủ để hỗ trợ một số kết nối nào đó. Ở bất kỳ một tỷ lệ nào thì khi hạn chế của người dùng được thiết lập là Maximum Allowed thì điều đó đều có nghĩa rằng một số lượng không hạn chế các máy khách có thể kết nối với thư mục chia sẻ cho tới khi số kết nối đạt đến số lượng tối ta các đăng ký mà bạn đã mua. Nếu bạn đang sử dụng mô hình đăng ký trên máy khách thì việc truy cập vào thư mục chia sẻ hoàn toàn không bị hạn chế về mặt kỹ thuật, nhưng vẫn phải bảo đảm rằng bạn phải có một đăng ký cho mỗi máy khách.

Một tùy chọn khác nữa của bạn là cho phép một số lượng người dùng nào đó kết nối vào thư mục chia sẻ. Ở đây Microsoft đưa ra tùy chọn hạn chế số lượng các kết nối đồng thời đến thư mục chia sẻ để bảo đảm cho phần cứng của bạn.

Kết luận

Trong bài báo chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về các cách chia sẻ tài nguyên nào trong mạng. Trong phần tiếp theo của loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp về cách thiết lập các điều khoản trên thư mục chia sẻ mà bạn vừa tạo.

Thứ Ba, 29/04/2008 15:18
3,86 👨 17.024
0 Bình luận
Sắp xếp theo