Khám phá công cụ quản lý ổ đĩa mới của Windows 10

Từ Windows 95, người dùng có thể truy cập vào diskmgmt.msc (Disk Management) để quản lý ổ đĩa, dung lượng và phân vùng của ổ đĩa... Với Disk Management, bạn có thể mở rộng dung lượng của một phân vùng cụ thể, xóa một phân vùng, thu hẹp phân vùng hoặc thay đổi cài đặt của một phân vùng.

Đầu năm nay, Microsoft đã ra mắt một công cụ quản lý ổ đĩa mới cho Windows 10. Công cụ này hiện đại hơn và sẽ thay thế cho công cụ Disk Management vốn đã rất lạc hậu.

Công cụ mới mang tên Manage Disks and Volumes vừa được Microsoft đưa vào bản build thử nghiệm dành cho người dùng tham gia chương trình Windows Insider. Công cụ này có khả năng tích hợp tốt hơn với các cài đặt Storage Spaces và Storage.

Công cụ Disk Management cũ
Công cụ Disk Management cũ

Để truy cập công cụ quản lý ổ đĩa mới bạn cần tham gia chương trình Windows Insider sau đó cài đặt bản build Windows 10 mới nhất. Sau khi cài đặt xong, bạn cần truy cập vào Settings > Systems > Storage sau đó tìm và nhấp vào Manage Disks and Volumes.

Với công cụ mới này, bạn cũng có thể quản lý các ổ đĩa và các volume/phân vùng chứa trong ổ đĩa. Hiện tại, theo đánh giá của Bleepingcomputer, công cụ mới vẫn còn khá hạn chế và thiếu nhiều tùy chọn nâng cao.

Công cụ Manage Disks and Volumes
Công cụ Manage Disks and Volumes

Theo Microsoft, bạn có thể sử dụng Manage Disks and Volumes để xem thông tin ổ đĩa, tạo và format các volume... Bạn cũng có thể gắn các ký tự cho ổ đĩa nhưng công cụ mới này không cho phép bạn mở rộng phân vùng hoặc hiển thị cách phân phối ổ đĩa của bạn dưới dạng biểu đồ minh họa.

Nhìn chung, Manage Disks and Volume vẫn chưa thay thế được cho công cụ quản lý ổ đĩa cũ. Microsoft sẽ còn phải cập nhật thêm cho công cụ mới này nhiều tính năng hơn nữa.

Thứ Hai, 28/09/2020 14:38
51 👨 2.892
0 Bình luận
Sắp xếp theo