Khắc phục lỗi mở thư mục Download trên Windows 10 quá chậm

Tốc độ chậm như rùa bò khiến bạn khó chịu

Khi bạn tải bất kỳ một tập tin, chương trình nào về máy tính Windows 10, các tập tin sẽ được tự động lưu trong thư mục Download. Sau khi sử dụng một thời gian, thư mục Download của bạn có thể chứa đến hàng trăm tập tin và các chương trình mà bạn tải về máy tính. Và đó cũng chính là nguyên nhân khi bạn mở thư mục Download lên nhưng tốc độ quá chậm.

1. Nguyên nhân vì sao khi mở thư mục Download lại bị chậm

thư mục Download

Sau khi sử dụng một thời gian, thư mục Download của bạn có thể chứa đến hàng trăm tập tin và các chương trình mà bạn tải về máy tính. Và đó cũng chính là nguyên nhân khi bạn mở thư mục Download lên nhưng tốc độ quá chậm.

2. Khắc phục lỗi mở thư mục Download trên Windows 10 quá chậm

Bước 1:

Mở File Explorer.

Bước 2:

chọn Properties

Trên cửa sổ File Explorer (Windows Explorer), bạn kích chuột phải vào thư mục Download rồi chọn Properties để mở cửa sổ Properties Download.

Bước 3:

 Customize

Trên cửa sổ Download Properties, bạn chọn thẻ Customize.

Bước 4:

General items

Trong mục Optimize this folder for, bạn chọn General items từ menu.

Tiếp theo đánh tích chọn tùy chọn Also apply this template to all subfolders.

Bước 5:

Chọn OK.

Cuối cùng tiên hành khởi động lại máy tính hoặc khởi động lại Windows Explorer để tùy chọn có hiệu lực.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Sáu, 26/02/2016 16:15
53 👨 22.048
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10