Giám sát MySQL trong chế độ thời gian thực với mytop

mytop là một trong những tiện ích bằng dòng lệnh thời gian thực tốt nhất dùng để giám sát MySQL. Nó được viết bởi Jeremy Zawodny, và có thể tải về miễn phí. Nó chạy trên hầu hết các hệ thống dựa trên nhân UNIX, và các hệ thống Linux. Kiểu giám sát thời gian thực này rất hữu ích khi quản lý một MySQL server.

Bạn cần một MySQL server đang làm việc và một vài module của Perl như DBI, DBD::mysql, Term::ReadKey, và Getopt::Long để có thể dùng mytop. Bạn có thể tải về mã nguồn của mytop tại đây hoặc có thể lấy về gói nhị phân cho hệ thống của bạn. Có nhiều gói dùng cho hệ thống Fedora/Redhat và Ubuntu. Bạn có thể tìm thấy chúng một cách dễ dàng trên trang web này. Khi đã có được phiên bản nhị phân của mytop, hãy cài đặt nó.

Khi đã hoàn tất việc cài đặt mytop, bạn có thể kiểm tra nếu nó đang hoạt động bằng cách dùng câu lệnh sau:

# mytop -h dbserver -u dbuser -p dbpassword

Thay thế dbserver, dbuser, và dbpassword với các tên và mật khẩu chính xác của MySQL server của bạn.

Thứ Năm, 27/08/2009 12:04
3,73 👨 2.462
0 Bình luận
Sắp xếp theo