Fix lỗi không thể download file trên Internet Explorer

Quản trị mạng - Có một lần tôi đang làm việc trên một máy tính mà ở đó có một vấn đề rất lạ. Tôi có thể vào các Website rất tốt, kiểm tra mail và thực hiện mọi công việc trực tuyến khác. Mặc dù vậy khi tôi kích vào một liên kết để download một file vào máy tính của mình thì lại bắt gặp thông báo:

Internet Explorer cannot download filename from this particular webserver

Thông báo này có nghĩa:

Internet Explorer không thể download file có tên đó từ webserver này”.

Tôi có thể sử dụng chương trình FTP tốt và có thể download file bằng trình duyệt khác chẳng hạn như Firefox. Chính vì vậy vấn đề đã được xác định là Internet Explorer có vấn đề.

Sau khi cố gắng sửa Internet Explorer để khắc phục vấn đề tôi đã phát hiện ra rằng vấn đề nằm trong thư mục Temporary Internet Files. Đôi khi file index.dat có thể bị hỏng hoặc lỗi. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ phải xóa file index.dat này và khởi động lại máy tính của mình. Sau đó bạn mới có thể download các file bằng Internet Explorer. Thực hiện theo các bước dưới đây để xóa file này.

1) Mở Internet Explorer.

2) Kích Tools, kích Internet Options

3) Trên tab General trong phần Temporary Internet Files, kích Delete Files

4) Kích Ok khi nó hỏi bạn có muốn xóa các file không

5) Trong phần History trên tab General, kích Clear History, sau đó kích Ok

6) Đóng Internet Explorer

7) Đăng xuất tài khoản hiện hành và đăng nhập trở lại bằng một tài khoản khác chẳng hạn như Administrator

8) Kích Start, Run

9) Đánh CMD và nhấn Enter để mở cửa sổ nhắc lệnh

10) Thay đổi các thư mục thành thư mục Temporary Internet Files bằng cách đánh vào lệnh dưới đây, thay thế đúng ký tự ổ đĩa và từ username bằng đúng tên người dùng trong Windows XP.

cd drive:\Documents and Settings\username\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5

Ví dụ: cd c:\Documents and Settings\Mark\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5

11) Đánh del index.dat và nhấn Enter

12) Đánh Exit và nhấn Enter để đóng cửa sổ nhắc lệnh

13) Khởi động lại máy tính của bạn

Khi máy tính được khởi động lại, mở một trang nào đó có một liên kết để download. Kích vào liên kết này và thử download file đó. Lúc này công việc của bạn sẽ được thực hiện.

Thứ Bảy, 13/12/2008 10:26
3,410 👨 39.639
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản