Điều khiển máy tính từ xa với Dropbox và AutoHotkey

Quản Trị Mạng - Mới đây, chúng tôi đã phát hiện cách để chạy những ứng dụng và thực hiện hành động trên máy tính khác với Dropbox và AutoHotkey với một chút phức tạp cho bạn. Dưới đây là phiên bản mới được cập nhật, chỉ yêu cầu phím tắt cùng với một chút hiểu biết về AutoHotkey.

>> Xem video hướng dẫn tại trang 2

Phương pháp cũ yêu cầu chỉnh sửa một script, lưu nó lại, và sau đó lại quay trở lại và xóa script sau này (trước khi chạy lại). Giờ đây, chỉ cần một vài cài đặt nhỏ, bạn đã có thể thực hiện bất kì một hành động nào có thể được thảo lại trong AutoHotkey chỉ với một phím tắt. Bạn sẽ phải dùng tới Dropbox và AutoHotkey, cài đặt chúng trên cả 2 máy tính để có thể thực hiện phương pháp này.

Để cài đặt, vào máy tính được điều khiển từ xa (máy tính bạn muốn các thao tác được thực hiện), cài đặt script remoteAction và cho nó vào folder của Dropbox. Có thể bạn cũng muốn tạo một shortcut cho chúng (bằng cách kích vào đó và chọn Create Shortcut). Sau đó, kéo shortcut đó vào folder startup để nó có thể khởi động với máy tính của bạn.

Tiếp đến, vào máy tính điều khiển (tại máy tính này bạn sẽ thực hiện các thao tác, hành động) và tải script makeDummy. Phải chuột vào đó và chọn Edit Script. Phải chắc chắn rằng đường dẫn tới folder Dropbox ở cuối đoạn script là chính xác. Sau đó, lưu script này lại rồi chuyển nó tới folder startup. Tiếp đến, bạn có thể khởi động lại máy tính của mình hoặc kích đúp vào đó để khởi động nó.

Giờ đây, bạn chỉ cần gõ phím Shift + Windows + A bất kì khi nào. Một hộp thoại sẽ hiển thị. Bạn có thể gõ vào hộp thoại này bất kì hành động nào rồi nhấn OK. Máy tính được điều khiển từ xa sẽ thực hiện hành động này. Tác giả của script này đã đưa ra một số ví dụ hữu ích trong blog của anh ấy những hành động mà bạn có thể thực hiện:

MsgBox, Mẹ, gọi lại cho con nhé, con lại quên số điện thoại nhà mình rồi!

Return

Sẽ giúp bạn gửi thông báo tới ai đó đang sử dụng máy tính điều khiển từ xa tại thời điểm đó.

Run, auto.bat

Return

Sẽ chạy một loạt file trong folder Dropbox

Shutdown, 1

Return

Sẽ giúp tắt máy tính của bạn, và

Run, C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe

Return

Giúp bạn chạy một ứng dụng, trong trường hợp này là LogMeIn.

Bạn có thể thực hiện bất kì hành động nào trên máy tính điều khiển từ xa của mình khi bạn có thể ghi lại trong AutoHotkey.

Bạn có thể tải về script remoteAction và script makeDummy.


Thứ Sáu, 13/08/2010 13:42
31 👨 2.339
0 Bình luận
Sắp xếp theo