Hướng dẫn dịch trang web tự động bằng trình duyệt Edge trên Android

Từ lâu, tính năng dịch trang web đã có trên trình duyệt Google Chrome và bây giờ tính năng này cũng có trên trình duyệt Microsoft Edge dành cho Android. Với tính năng này người dùng có thể dịch các trang web từ ngôn ngữ gốc sang ngôn ngữ được lựa chọn. Nó hoạt động tương tự với trình duyệt Chrome. Với sự hỗ trợ của Trình biên dịch Bing, trình duyệt Microsoft Edge có hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ.

Theo mặc định, tính năng dịch tự động được bật sẵn trên trình duyệt Edge. Khi bạn truy cập một trang web bất kỳ không được viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn (ngôn ngữ được cài đặt trong Android), trình duyệt Edge sẽ hiển thị một thông báo bên dưới màn hình. Thông báo hiển thị ngôn ngữ được phát hiện trên trang web và đề xuất ngôn ngữ đích cho bản dịch. Bạn có thể nhấn vào ngôn ngữ đích và trang web sẽ được dịch một cách nhanh chóng.

Thông báo phát hiện ngôn ngữ và đề xuất dịch trên Edge

Nếu bạn nhấn vào dấu ba chấm, menu dịch sẽ xuất hiện. Ở đây bạn có các tuỳ chọn:

  • Always translate pages in... to...: Luôn luôn dịch trang web từ ngôn ngữ gốc sang ngôn ngữ được chọn
  • Never translate pages in... to...: Không bao giờ dịch trang web từ ngôn ngữ gốc sang ngôn ngữ được chọn
  • Never translate this site: Không bao giờ dịch trang web đang mở
  • Page is not in...?: Chọn lại ngôn ngữ gốc nếu Bing nhầm lẫn trong việc xác định ngôn ngữ của trang web
  • More languages: Chọn lại ngôn ngữ dịch từ danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Bật/tắt tính năng dịch tự động trên Edge Android

Trong cài đặt trình duyệt Edge, bạn có thể tắt tính năng dịch tự động. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đặt lại tất cả các tùy chọn dịch trang web. Khi đặt lại cài đặt dịch, ứng dụng sẽ hiển thị một thông báo nhỏ ở dưới cùng của trình duyệt web để đưa ra đề xuất dịch trang web. Bạn sẽ phải thực hiện công việc chọn lựa ngôn ngữ một cách thủ công. Tất cả nguồn ngôn ngữ gốc và đích của các trang web cụ thể cũng sẽ bị mất.

Xem thêm:

Thứ Bảy, 08/12/2018 08:55
1,73 👨 3.157
0 Bình luận
Sắp xếp theo