Cách thay số chuyển tiếp cuộc gọi VinaPhone

Chuyển tiếp cuộc gọi VinaPhone là dịch vụ đang được nhà mạng triển khai để tất cả các thuê bao đều có thể thực hiện được. Dịch vụ này sẽ giúp bạn dễ dàng chuyển cuộc gọi tới số thuê bao khác mà không bị ngắt liên lạc giữa chừng, thay vì bạn phải tắt cuộc gọi này và sau đó tiến hành kết nối lại từ đầu. Và nếu như bạn có nhu cầu muốn thay đổi số chuyển tiếp cuộc gọi VinaPhone thì tham khảo bài viết dưới đây.

Hướng dẫn đổi số chuyển tiếp cuộc gọi VinaPhone

Đầu tiên chúng ta sẽ cần hủy số chuyển tiếp cuộc gọi đã đăng ký trước đây, sau đó tiến hành thêm số mới theo yêu cầu.

Trong quá trình hủy số chuyển tiếp hay thêm số mới chuyển tiếp, tùy vào từng trường hợp khác nhau thì cách hủy số chuyển tiếp cũng sẽ khác nhau.

Cách hủy chuyển tiếp cuộc gọi VinaPhone theo từng trường hợp đã đăng ký:

  • Xóa dịch vụ chuyển cuộc gọi vô điều kiện (Hủy tất cả): ##21#gọi
  • Xóa dịch vụ chuyển cuộc » gọi khi máy bận: ##67#gọi.
  • Xóa dịch vụ chuyển cuộc gọi khi không trả lời: ##61#gọi.
  • Xóa dịch vụ chuyển cuộc gọi khi ngoài vùng phủ sóng: ##62#gọi.

Sau khi đã hủy thành công số đang gọi thì bạn tiếp tục cài đặt lại số chuyển tiếp mới. Hoặc bạn cũng có thể chọn chuyển tiếp theo từng trường hợp:

  • Chuyển cuộc gọi vô điều kiện: **21*số điện thoại# gọi.
  • Chuyển cuộc gọi khi máy bận: **67*số điện thoại# gọi.
  • Chuyển cuộc gọi khi không trả lời đến số thuê bao khác: **61*số điện thoại# gọi.
  • Chuyển cuộc gọi khi ngoài vùng phủ sóng đến số thuê bao: **62*số điện thoại# gọi
Thứ Ba, 14/12/2021 21:05
31 👨 287
0 Bình luận
Sắp xếp theo