Các phím tắt trên Kali Linux

Khi sử dụng hệ điều hành, kiến thức cơ bản về các phím tắt sẽ luôn hữu ích. Trường hợp của Kali cũng vậy. Các phím tắt Kali này sẽ giúp bạn quản lý cửa sổ, không gian làm việc và ảnh chụp màn hình nhanh hơn.

Tham khảo thêm các bài viết của Quản trị mạng về hệ điều hành Kali Linux:

Giao diện hệ điều hành Kali Linux
Giao diện hệ điều hành Kali Linux

Các phím tắt chung

 • F1: Trợ giúp trực tuyến
 • F10: Chuột trái trên con trỏ
 • Alt + F1: Mở cửa sổ
 • Alt + F2: Mở cửa sổ lệnh
 • Alt + F4: Đóng cửa sổ
 • Alt + F7: Di chuyển cửa sổ
 • Alt + F8: Thay đổi kích cỡ cửa sổ
 • Alt + F10: Chuyển đổi trạng thái tối đa hóa
 • Ctrl + Alt + D: Thu gọn tất cả các cửa sổ
 • Alt + Space: Kích hoạt menu cửa sổ
 • Ctrl + N: Mở tab mới
 • Ctrl + X: Cắt
 • Ctrl + C: Copy
 • Ctrl + P: Paste
 • Ctrl + Z: Undo
 • Ctrl + S: Lưu
 • Ctrl + Q: Thoát

Phím tắt chụp màn hình

 • Print Screen: Chụp màn hình
 • Alt + Print Screen: Chụp cửa sổ
 • Ctrl + Print Screen: Chụp màn hình vào khay nhớ tạm
 • Ctrl + Alt + Print Screen: Chụp màn hình cửa sổ vào khay nhớ tạm
 • Ctrl + Shift + Print Screen: Chụp một phần màn hình vào khay nhớ tạm
 • Shift + Ctrl + Alt + R: Quay màn hình

Phím tắt làm việc

 • Shift + Ctrl + Alt + Mũi tên trái: Chuyển màn hình cửa sổ sang bên trái
 • Shift + Ctrl + Alt + Mũi tên phải: Chuyển màn hình cửa sổ sang bên phải
 • Shift + Ctrl + Alt + Mũi tên lên: Chuyển màn hình cửa sổ lên bên trên
 • Shift + Ctrl + Alt + Page Down: Chuyển màn hình cửa sổ xuống bên dưới
Thứ Năm, 20/08/2020 08:11
51 👨 1.518
0 Bình luận
Sắp xếp theo