Bạn có thể tìm Pixel 8 ngay cả khi tắt máy nếu đã lên Android 15

Google Pixel 8 và Pixel 8 Pro có thể sẽ được định vị ngay cả khi chúng tắt nguồn, nhưng chỉ khi chúng cập nhật lên Android 15.

Mạng Tìm Thiết Bị là tính năng dựa trên việc các thiết bị Android phát sóng những tín hiệu Bluetooth hầu như là Bluetooth beacons - một loại thiết bị Bluetooth Low Energy phát mã nhận dạng của chúng tới những thiết bị điện tử cầm tay gần đó. Các thiết bị Android khác trong phạm vi của thiết bị phát sóng và tham gia vào mạng Tìm Thiết Bị có thể nhận được tín hiệu này.

Cụ thể, các thiết bị nhận tín hiệu sau đó mã hóa vị trí của thiết bị Android đang phát sóng và tải lên máy chủ của Google để chỉ chủ sở hữu của thiết bị đang phát sóng hoặc những người mà họ đã chia sẻ khóa mã hóa của mình mới có thể giải mã được vị trí đó.

pixel 8

Khi hầu hết các thiết bị Android tắt nguồn, bộ điều khiển Bluetooth của chúng sẽ ngừng nhận nguồn. Điều này làm cho chúng không thể phát sóng các tín hiệu và do đó không thể được xác định vị trí bởi các thiết bị Android khác trong phạm vi mạng Tìm Thiết Bị.

Để giải quyết vấn đề này, Google đang phát triển một tính năng được gọi là "Tìm Kiếm Khi Tắt Nguồn" cho phép một thiết bị lưu trữ các Bluetooth beacons được tính trước trong bộ nhớ của bộ điều khiển Bluetooth. Điều này có nghĩa là ngay cả khi một thiết bị tắt nguồn, nó vẫn có thể tiếp tục phát sóng các Bluetooth beacons cho các thiết bị gần kề.

Thế nhưng tính năng Tìm Kiếm Khi Tắt Nguồn không phải là loại tính năng có thể được kích hoạt trên bất kỳ thiết bị nào. Điều này là vì thiết bị đó cần phải có hỗ trợ phần cứng để cung cấp nguồn cho bộ điều khiển Bluetooth khi các thành phần khác đã tắt nguồn.

Ngoài ra, các nhà sản xuất thiết bị cần phải thực hành một số công việc kỹ thuật để hỗ trợ tính năng này. Ví dụ, họ cần hỗ trợ lớp trừa tìm kiếm Bluetooth (HAL) để hệ điều hành Android có thể kích hoạt chế độ Tìm Kiếm Khi Tắt Nguồn và gửi những Bluetooth beacons được tính toán trước đó.

pixel 8

Hơn nữa, các nhà sản xuất thiết bị sẽ cần cập nhật lên Android 15 sắp tới của Google, đây sẽ là phiên bản đầu tiên có chứa các API hệ thống mới của hệ thống Tìm Kiếm Khi Tắt Nguồn gửi các lệnh đến Bluetooth Finder HAL để chuyển đổi tính năng và/hoặc đặt các Bluetooth beacons đã được tính toán trước. Mặc dù các API hệ thống này sẽ được chứa trong module Project Mainline được gọi là “Tethering,” chúng chỉ có thể được sử dụng trên các thiết bị đang chạy Android 15 “Vanilla Ice Cream,” đây là tên gọi chính thức của Android 15.

Chủ Nhật, 17/03/2024 16:03
31 👨 102
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Công nghệ mới