80+ phím tắt Gmail hữu ích nhất

Nếu bạn là người hay dùng bàn phím, những phím tắt trên Gmail dưới đây chắn chắn sẽ rất hữu ích. Thực tế, Gmail có hàng trăm phím tắt nhưng chỉ cần 80+ phím tắt dưới đây có thể cơ bản đáp ứng những công việc thông thường trên ứng dụng này.

Danh sách các phím tắt hữu dụng nhất trên Gmail

Điều hướng nhanh

 • Phím G + I: Mở hộp thư Inbox.
 • Phím G + A: Chuyển đến All Mail, hiển thị tất cả bạn đã gửi hoặc nhận (trừ những email đã bị xóa hoặc bị đánh dấu là thư rác).
 • Phím G + C: Mở danh bạ.
 • Phím G + T: Mở các email đã gửi.
 • Phím G + D: Chuyển tới Drafts (Thư rác)
 • Phím G + K: Chuyển đến Tasks
 • Phím G + S: Chuyển đến Starred conversations (Có gắn dấu sao)
 • Phím G + B: Đi tới Snoozed messages (Đã tạm ẩn)
 • Phím G + L: Bắt đầu tìm kiếm nhãn
 • Phím G + N: Tới trang tiếp theo
 • Phím G + P: Tới trang trước
 • Phím U: Quay lại danh sách chủ đề
 • Phím J: Chuyển đến email cũ hơn.
 • Phím K: Chuyển đến email mới hơn.
 • Phím ` (Dấu lùi): Chuyển đến phần Hộp thư đến tiếp theo
 • Phím ~ (Dấu ngã): Chuyển đến phần Hộp thư đến trước đó
 • Phím . (Dấu chấm): Mở menu More
 • Phím /: Chuyển con trỏ đến ô tìm kiếm (search text box).

Đọc email

 • Phím R: Trả lời
 • Phím F: Chuyển tiếp
 • Phím M: Tắt tiếng hội thoại
 • Phím N: Tin nhắn tiếp theo trong cuộc trò chuyện mở
 • Phím P: Tin nhắn trước trong cuộc trò chuyện mở
 • Phím Z: Hoàn tác hành động cuối cùng
 • Phím B: Báo lại
 • Phím V: Mở menu Move To
 • Phím L: Mở nhãn dưới dạng menu
 • Phím X: Chọn hoặc bỏ chọn một email/hội thoại được đánh dấu (đánh dấu con trỏ màu xanh phía trước)
 • Phím S: Gắn dấu sao hoặc bỏ gắn dấu sao với một email/hội thoại
 • Phím E: Lưu trữ hội thoại
 • Phím ! : Đánh dấu email đó là thư rác (spam) đồng thời chuyển nó ra khỏi hộp thư.
 • Phím # : Xóa thư.
 • Phím , (Dấu phẩy): Di chuyển tiêu điểm đến thanh công cụ
 • Phím - (Trừ): Đánh dấu là không quan trọng
 • Phím = (Bằng): Đánh dấu là quan trọng
 • Phím ; (Dấu chấm phẩy): Mở rộng toàn bộ hội thoại
 • Phím : (Dấu hai chấm): Thu gọn toàn bộ hội thoại
 • Phím _ (Gạch dưới): Đánh dấu thư đang mở là chưa đọc
 • Phím [: Lưu trữ cuộc trò chuyện và chuyển đến tin nhắn trước đó
 • Phím ]: Lưu trữ cuộc trò chuyện và chuyển đến tin nhắn tiếp theo
 • Phím Shift + R: Trả lời trong cửa sổ mới
 • Phím Shift + A: Trả lời tất cả trong cửa sổ mới
 • Phím Shift + F: Chuyển tiếp trong cửa sổ mới
 • Phím Shift + I: Đánh dấu là đã đọc
 • Phím Shift + U: Đánh dấu là chưa đọc
 • Phím Shift + N: Cập nhật cuộc trò chuyện
 • Phím Shift + T: Thêm hội thoại vào Tasks

Soạn email

 • Phím C: Soạn email mới. Bấm phím Shift + C sẽ mở cửa sổ riêng để soạn email mới.
 • Phím D: Soạn email trong tab mới
 • Phím Esc: Focus vào cuộc trò chuyện hoặc soạn thư mới nhất
 • Phím Cmd/Ctrl + K: Chèn link
 • Phím Cmd/Ctrl + M: Mở gợi ý chính tả
 • Phím Cmd + ;: Chuyển đến từ sai chính tả tiếp theo (chỉ dành cho máy Mac)
 • Phím Cmd/Ctrl + Enter: Gửi
 • Phím Shift + Cmd/Ctrl + B: Thêm người nhận BCC
 • Phím Shift + Cmd/Ctrl + C: Thêm người nhận CC
 • Phím Shift + Esc: Tập trung vào cửa sổ chính
 • Phím Ctrl + .: Chuyển sang cuộc trò chuyện hoặc soạn thư tiếp theo
 • Phím Ctrl + ,: Di chuyển về cuộc trò chuyện hoặc soạn thư trước đó
 • Phím Shift + Cmd/Ctrl + F: Truy cập tùy chỉnh từ
 • Phím Enter: Mở email được đánh dấu

Định dạng email

 • Phím Cmd/Ctrl + B: In đậm
 • Phím Cmd/Ctrl + I: Chữ nghiêng
 • Phím Cmd/Ctrl + U: Gạch dưới
 • Phím Cmd/Ctrl + [: Thụt lề ít hơn
 • Phím Cmd/Ctrl + ]: Thụt lề thêm
 • Phím Cmd/Ctrl + \: Xóa định dạng
 • Phím Shift + Cmd/Ctrl + 7: Danh sách đánh số
 • Phím Shift + Cmd/Ctrl + 8: Danh sách dấu đầu dòng
 • Phím Shift + Cmd/Ctrl + 9: Trích dẫn
 • Phím Shift + Cmd/Ctrl + E: Căn giữa
 • Phím Shift + Cmd/Ctrl + L: Căn trái
 • Phím Shift + Cmd/Ctrl + R: Căn phải
 • Phím Shift + Cmd/Ctrl + 5: Phông chữ trước
 • Phím Shift + Cmd/Ctrl + 6: Phông chữ tiếp theo
 • Phím Shift + Cmd/Ctrl + +: Tăng kích thước văn bản
 • Phím Shift + Cmd/Ctrl + -: Giảm kích thước văn bản

Lựa chọn hội thoại

 • Phím * + A: Chọn tất cả các cuộc hội thoại
 • Phím * + N: Bỏ chọn tất cả các cuộc hội thoại
 • Phím * + S: Chọn cuộc hội thoại được gắn dấu sao
 • Phím * + T: Chọn cuộc hội thoại chưa gắn dấu sao
 • Phím * + R: Chọn hội thoại đã đọc
 • Phím * + U: Chọn cuộc hội thoại chưa đọc

Khi đã thành thạo các phím tắt Gmail này, bạn có thể nâng cao hiệu quả sử dụng email của mình thêm một bước nữa bằng cách cài đặt các tiện ích mở rộng trình duyệt cho Gmail. Có rất nhiều tiện ích mở rộng có sẵn từ các nhà phát triển bên thứ ba, cho phép bạn gửi ghi chú thoại, tạm dừng hộp thư đến của mình, v.v... Bạn sẽ tự hỏi làm thế nào bạn từng sống mà không có chúng!

Chúc các bạn thành công!

Thứ Hai, 26/12/2022 16:11
52 👨 4.667
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Gmail