Cơ sở dữ liệu, sự triển khai và web - Quản lý Website và Portal

Lược sử và chiến lược phát triển phần mềm doanh nghiệp của Microsoft
Chuẩn bị cho các phát hành sắp đưa ra
Hệ điều hành Windows - Hệ điều hành máy khách
Hệ điều hành Windows - Hệ điều hành máy chủ
Cơ sở dữ liệu, sự triển khai và web - SQL Server

Quản lý Website và Portal

Microsoft cung cấp một số các sản phẩm cho việc cấu hình website và portal, quản lý nội dung, cá nhân hóa và thương mại điện tử. Các sản phẩm này gồm có:

- SharePoint Server (tên gọi trước đây là SharePoint Portal Server) cho cấu hình portal công ty, quản lý nội dung web và tìm kiến doanh nghiệp.

- Content Management Server (CMS) cho cấu hình website và quản lý nội dung

- Commerce Server cho việc phát triển và quản lý website thương mại điện tử.

- SharePoint Server xây dựng trên Windows SharePoint Services (WSS), một gói tính năng Windows Server cho khả năng cộng tác và quản lý tài liệu dựa trên Web. Cũng hỗ trợ cho các sản phẩm còn có SharePoint Designer, sản phẩm thay thế FrontPage của các site WSS. Những chức năng sẽ không được nâng cao hơn nữa của CMS đều được SharePoint Server và SharePoint Designer tiếp quản hầu hết.

Bạn có thể xem phần tổng quan về Website và quản lý Portal dưới đây:

Tổng quan về Website và quản lý Portal

Các phát hành vào tháng 2/2007 và sau đó là xu hướng được ước lượng của Microsoft
Chấm đen là thời điểm chấm dứt của sự hỗ trợ xu hướng chủ đạo

Các sản phẩm website đã nhận các nâng cấp chính vào năm 2006. Gói tính năng Windows SharePoint Services (WSS) 3.0 cung cấp nhiều tính năng mới trong vấn đề quản lý tài liệu, quản lý nội dung web và cộng tác đội, chúng lần lượt được khai thác bởi sản phẩn SharePoint Server 2007 cho các portal, tìm kiếm, vấn đề quản lý tài liệu và quản lý nội dung website. Sản phẩm SharePoint Designer thay thế FrontPage bởi WSS 3.0 và tùy chọn SharePoint Server 2007. SharePoint Server và SharePoint Designer cũng thay thế một cách hiệu quả Content Management Server, thành phần không được hỗ trợ để phát triển sâu hơn nữa.

Commerce Server đã nhận được một nâng cấp lớn vào tháng 8 năm 2006. Các phát hành trong tương lai vẫn chưa được tuyên bố tuy nhiên sự tổ chức lại gần đây đề xuất sự tích hợp sâu hơn nữa với nền tảng phát triển Web ASP.NET và tập công cụ Visual Studio.

SharePoint Server và Windows SharePoint Services

SharePoint Server (trước đây được biết đến với tên SharePoint Portal Server) là một nền tảng dựa trên web của Microsoft cho các portal, quản lý tài liệu và nội dung bên trong của web, tìm kiếm doanh nghiệp, cộng tác nhóm và nhiều nhiệm vụ khác nữa.

(Danh sách của các phát hành SharePoint Server trước đây, gồm có các gói dịch vụ, bạn có thể xem biểu đồ về “Các phiên bản SharePoint Server trước đây” ở phần bên dưới).

Phiên bản gần đây nhất là SharePoint Server 2007, phiên bản này được phát hành vào tháng 11 năm 2006. SharePoint Server 2007 xây dựng trên phát hành Windows SharePoint Services (WSS 3.0) mới, gói tính năng Windows Server cho khả năng cộng tác nhóm dựa trên web, quản lý tài liệu và nội dung Web. Các tính năng mới trong WSS được liệt kê dưới đây:

- Sử dụng ASP.NET Master Pages để ép buộc các cấu trúc trang, site chuẩn và được duy trì tập trung.

- Cơ chế “kiểu nội dung” cho việc phân loại nội dung và ép buộc các chính sách; ví dụ, một tổ chức có thể định nghĩa một kiểu nội dung “xem hiệu suất nhân viên” và ép buộc các nguyên tắc phân phối lại và việc thực hiện đối với tất cả nội dung của kiểu đó.

- Hỗ trợ cho luồng công việc với engine Windows Workflow Foundation, cho phép các tổ chức có thể tự động và ép buộc các quá trình công bố nội dung Web và quản lý tài liệu chuẩn.

- Các API chuyển đổi tài liệu cho các tình huống nội dung được tự động, hỗ trợ riêng cho việc xuất bản nội dung web từ các định dạng không phải Web (ví dụ như việc biến đổi từ các file Word sang HTML).

- Không phục tài liệu thông qua Recycle Bin người dùng có khả năng truy cập

Một số ứng dụng Office 2007 có thể tự động duy trì và đồng bộ nội dung WSS 3.0 offline; ví dụ, Outlook 2007 có thể duy trì các bản copy offline của các thư viện tài liệu WSS 3.0 và Access 2007 có thể duy trì các bản copy offline của các danh sách WSS 3.0.

Đứng trên WSS 3.0, SharePoint Server 2007 bổ sung thêm một số tính năng mới cho việc quản lý tài liệu, quản lý nội dung web, quản lý bản ghi, việc báo cáo và tìm kiếm. Nó cũng cung cấp một số ứng dụng đáng kể dựa trên Web. Các tính năng mới gồm có dưới đây:

- Business Data Catalog hỗ trợ tìm kiếm và truy cập dựa trên Web đến dữ liệu ứng dụng doanh nghiệp (như dữ liệu trong các hệ thống lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp SAP (ERP) và các hệ thống Siebel CRM).

- Các thành phàn máy chủ cho đầu vào dữ liệu dựa trên Web và phân phối trang bảng tính Excel (gọi là các dịch vụ Excel) và các biểu mẫu InfoPath.

- Report Center workspace cho việc xuất bản và định vị các báo cáo từ các dịch vụ báo cáo của SQL Server hay từ các nguồn khác.

- Các luồng công việc được định nghĩa từ trước cho sự phê chuẩn và lưu trữ dữ liệu

- Hệ thống quản lý bản ghi cho việc ép buộc giữ lại các bản ghi công ty và các chính sách đã bị hủy.

- Sự chuyển biến Word 2007, InfoPath 2007 và các file XML thành HTML.

Một số tính năng của SharePoint Server 2007 cần đến một giấy phép đăng ký truy cập CAL của SharePoint Server Enterprise trên CAL của SharePoint Server, thậm chí với các khách hàng, những người đã mua quyền nâng cấp đối với các phiên bản trước của SharePoint Server. Các tính năng này gồm có các thành phần máy chủ Business Data Catalog, Excel và InfoPath và Report Center. SharePoint Server 2007 cũng giới thiệu hai phiên bản giá thành thấp hơn cho sử dụng đặc biệt: Forms Server cho việc phân phối và chọn lọc dữ liệu với các biểu mẫu InfoPath dựa trên Web và Search Server cho việc tìm kiếm của doanh nghiệp.

Các phiên bản SharePoint Server trước đây

SharePoint Portal Server đã được đổi tên thành SharePoint Server. Giới thiệu ở đây gồm có ngày phát hành và ngày hết hạn của các phiên bản trước đây.

Sản phẩmGói dịch vụ hiện hànhThời hạn kết thúc hỗ trợ chủ đạoLịch sử
SharePoint Portal Server 2001SP3: 3/3/200411/7/2006
Chấm dứt hỗ trợ mở rộng: 12/7/2011
Phát hành: 5/2001
SP1: 11/2001
SP2: 1/2003
SP2a: 10/2/2003
SharePoint Portal Server 2003SP2: 18/10/200513/1/2009Phát hành: 11/2003
SP1: 18/10/2004

Content Management Server

Content Management Server (CMS) là một sản phẩm máy chủ cho việc quản lý xuất bản và hiển thị nội dung trên các website lớn và phức tạp. Nó cung cấp cách cho tác giả phụ trách nội dung có thể tạo và xuất bản các trang web mà không cần biết về HTML hoặc những gì liên quan nằm dưới thiết kế site. CMS sẽ tiếp tục được hỗ trợ đến tận 2013, tuy nhiên nó sẽ không được nâng cao hơn nữa. (xem phần các phiên bản Content Management Server trước đây để bạn có thêm thông tin chi tiết).

CMS đã được thay thế bởi SharePoint Server và SharePoint Designer. SharePoint Server không tương thích với CMS, và không có một giải pháp tự động hoàn chỉnh cho việc chuyển đổi các trang CMS sang SharePoint Server, tuy vậy các hướng dẫn kỹ thuật và công cụ chuyển đổi nội dung đều có sẵn. Các khách hàng CMS, những người có quyền nâng cấp (thông qua Software Assurance hay Upgrade Advantage) có thể đổi các đăng ký của họ thành các đăng ký cho SharePoint Server và SharePoint Designer thông qua một công thức được mô tả trong danh sách sản phẩm gần đây của Microsoft.

Các phiên bản Content Management Server trước đây

Content Management Server (CMS) đã được thay thế một cách hiệu quả SharePoint Server 2007 và công cụ SharePoint Designer. Biểu đồ dưới đây sẽ phác thảo cho bạn ngày hỗ trợ trong chu trình phát triển ứng dụng cũng như phát hành ban đầu và lịch sử các gói dịch vụ cho các phiên bản gần đây của Content Management Server (CMS). Lưu ý rằng CMS 2002 ban đầu đã được đổi tên thành CMS Enterprise Edition khi CMS 2002 Standard Edition được phát hành vào tháng 10 năm 2003.

Các khách hàng có đủ quyền nâng cấp CMS hiện hành có thể đổi các đăng ký CMS thành các đăng ký cho SharePoint Server và SharePoint Designer, nhưng các site CMS đang tồn tại sẽ không chuyển đổi một cách tự động.

Sản phẩmGói dịch vụ hiện hànhThời hạn kết thúc hỗ trợ chủ đạoLịch sử
CMS 2001SP1: 9/1/20029/4/2007Phát hành: 8/2001
CMS 2002 Enterprise EditionSP2: 8/11/20058/1/2008Phát hành: 11/2002
SP1: 7/2003
SP1a: 5/11/2003
CMS 2002 Standard EditionSP2: 8/11/20058/1/2008Phát hành: 10/2003
SP1a: 5/11/2003

Commerce Server

Commerce Server hỗ trợ cho việc thiết kế, xây dựng, triển khai và duy trì các website thương mại điện tử. Phiên bản mới đây nhất gồm có các mođul quản lý hạng mục sản phẩm, xử lý các hóa đơn, kiểm tra người dùng và cá nhân hóa, nhắm cho thị trường và phân tích dữ liệu. Commerce Server cạnh tranh với các sản phẩm thương mại điện tử khác của IBM, Oracle, SAP và nhiều hãng khác. Commerce Server yêu cầu đến SQL Server để lưu và lấy lại dữ liệu. (bạn có thể xem phần các phiên bản Commerce Server trước đây để có thêm thông tin).

Phiên bản gần đây nhất là Commerce Server 2007, đây là phiên bản được phát hành vào tháng 8 năm 2006. Nó phát hành cùng với giao diện điều khiển mới “business desk” (được đưa ra trong gói tính năng của Commerce Server 2002), cho phép cải thiện hiệu suất và một số tính năng mới khác. Commerce Server 2007 cũng có adapter BizTalk cho các hệ thống Commerce Server nhỏ, đơn giản hóa việc tích hợp giữa các site Commerce Server và các ứng dụng doanh nghiệp như SAP. Bên cạnh đó Commerce Server 2007 còn hỗ trợ phát triển thông qua Visual Studio 2005, .NET Framework 2.0 và BizTalk Server 2006, sử dụng dịch vụ báo cáo SQL Server 2005. Với những thay đổi này, mặc dù Microsoft sẽ cung cấp những công cụ cho việc chuyển đổi dữ liệu song những site Commerce Server đang tồn tại có thể cần phải viết lại để chạy trên phiên bản mới.

Các kế hoạch tương lai cho Commerce Server dành cho những cải thiện cho các doanh nghiệp có kích thước vừa và nhỏ, như hỗ trợ tốt hơn cho việc hosting và tùy chỉnh đơn giản hơn.

Các phiên bản Commerce Server trước đây

Commerce Server 2002 sẽ được hỗ trợ đầy đủ vào tháng 7 năm 2008, với hỗ trợ mở rộng được cung cấp đến năm 2013.

Commerce Server 2002 Feature Pack (FP1) đã giới thiệu một giao diện người dùng Business Desk mới cho quản lý hạng mục và triết khấu bởi giao diện người dùng chính trong Commerce Server 2007. FP1 phù hợp với cùng ngày hỗ trợ với tư cách Commerce Server Server 2002, mặc dù nó được phát hành hơn 2 năm sau đó.

Sản phẩmGói dịch vụ hiện hànhThời hạn kết thúc hỗ trợ chủ đạoLịch sử
Commerce Server 2000SP3: 2/9/200211/4/2006
Hỗ trợ mở rộng: 8/2008
Phát hành: 12/2000
SP1: 5/2001
SP2: 11/2001
Commerce Server 2002SP3: 19/5/20048/7/2008Phát hành: 4/2002
SP1: 9/2002
SP2: 15/8/2003
FP1: 5/2004

FrontPage và SharePoint Designer

Môi trường thiết kế web của Microsoft, FrontPage đã mở ra ngoài sức tưởng tượng với ý tưởng ban đầu được thiết kế rất đơn giản cho việc thiết kế trang web của những người tập việc. FrontPage đã tiến triển thành hai sản phẩm:

- SharePoint Designer, đây là sản phẩm nhằm cung cấp các công cụ thiết kế site và tùy chỉnh cho WSS 3.0 và SharePoint Server 2007.

- Expression Web, sản phẩm được đưa ra cho các nhà thiết kế chuyên nghiệp có thể làm việc với các công nghệ Web chuẩn như HTML và CSS. (bạn có thể xem phần Expression ở phần sau để có thêm thông tin chi tiết).

So với FrontPage 2003, SharePoint Designer có một số các tính năng mới đáng chú ý cho WSS và tùy chỉnh SharePoint Server dưới đây:

- Một tiện ích cho phép người dùng có thể định nghĩa các luồng công việc là một series các nguyên tắc if-then trong một giao diện giống với giao diện tính năng các rule của Outlook; các nguyên tắc chạy trên engine Windows Workflow Foundation của WSS 3.0 và SharePoint Server.

- Hỗ trợ cho ASP.NET 2.0 Master Pages, thành phần cho phép người dùng có thể định nghĩa và duy trì tập trung các mẫu trang bằng các bar điều hướng, border và các tính năng website khác.

- Những cải thiện đối với các tính năng DataViews, các thành phần máy chủ cho web có thể refresh lại bản thân chúng một cách dễ dàng từ các cơ sở dữ liệu và các nguồn dữ liệu khác; các tính năng DataViews mới hỗ trợ cho RSS feeds (Really Simple Syndication feeds) và SharePoint Business Data Catalog với tư cách như những nguồn dữ liệu.

FrontPage 2003 sẽ hết hỗ trợ chủ đạo vào tháng 1 năm 2009. (bạn có thể xem phần biểu đồ về các phiên bản của FrontPage trước đây để có thêm thông tin này). Microsoft cũng nói rằng hãng này sẽ cung cấp hướng dẫn cho việc di trú từ FrontPage sang Expression Web và SharePoint Designer 2007.

Các phiên bản FrontPage trước đây

Các gói dịch vụ của FrontPage đã được cung cấp với các gói dịch vụ của Office, thậm chí FrontPage không lâu nữa sẽ bị bao bọc bởi bất kỳ phiên bản Office nào. Các nâng cấp FrontPage 2000 có trong các gói dịch vụ của Office 2000, trong khi đó các nâng cấp FrontPage 2002 đến với Office XP và các nâng cấp FrontPage 2003 với Office 2003.

Sản phẩmGói dịch vụ hiện hànhThời hạn kết thúc hỗ trợ chủ đạoLịch sử
FrontPage 2000SP3: 21/11/200211/4/2006
Hỗ trợ mở rộng: 14/7/2008
Phát hành: 6/1999
SR1a: 5/2000
SP2: 11/2000
FrontPage 2002SP3: 9/3/20041/1/2006
Hỗ trợ mở rộng: 12/7/2011
Phát hành: 4/2002
SP1: 9/2002
SP2: 21/8/2002
FrontPage 2003SP2: 27/9/200530/13/2009Phát hành: 11/2003
SP1: 27/7/2004
Cơ sở dữ liệu, sự triển khai và web - Công cụ dành cho các chuyên gia phát triển
Thứ Sáu, 07/12/2007 14:53
31 👨 675
0 Bình luận
Sắp xếp theo