• Cisco Lab - Quản lý file cấu hình khởi động Cisco Lab - Quản lý file cấu hình khởi động
    Bài thực hành sau sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý file cấu hình khởi động, cụ thể là sẽ hướng dẫn bạn cách di chuyển các file tới và từ một switch bằng việc sử dụng máy chủ TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
  • Cisco Lab - Cấu hình RIP Cisco Lab - Cấu hình RIP
    Bài thực hành lần này, bạn sẽ tập cài đặt và quản lý định tuyến động giữa các mạng, sử dụng RIP (Routing Information Protocol) trên để trao đổi thông tin cập nhật định tuyến giữa các router