Cấu hình máy ảo bằng VMware

Robert J. Shimonski

Bài này sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng VMware ESX Server, VMware Infrastructure Client (VIC) và giao diện quản lý VirtualCenter để tạo một máy ảo (VM) mới trên hệ điều hành chủ Windows XP Professional SP3. Chúng tôi sẽ giới thiệu cách lập kế hoạch và chuẩn bị triển khai một file XP ISO cũng như giới thiệu các bước cần thiết để cấu hình một máy ảo sử dụng trong mạng của bạn.

Chuẩn bị

Để cấu hình một máy ảo, bạn cần sử dụng phiên bản đang hoạt động của ESX, hoặc có thể download và sử dụng VMware Server từ Web site của VMware. (www.vmware.com). VMware thực sự không quá khó khăn trong vấn đề sử dụng, mặc dù có thể hơi khó hiểu khi bạn mới tiếp xúc với nó. Nếu là người mới dùng VMware thì bạn nên xem xét các phần liên kết và đọc tài liệu trên Web site của Vmware, download phiên bản có thể làm việc trên desktop. Với các hệ thống sản xuất đang hoạt động và các máy chủ ESX, để chuẩn bị cho việc cài đặt VMware bạn cần thực hiện theo các bước tương tự như cài đặt một hệ điều hành trên một hệ thống vật lý – cần kiểm tra các yêu cầu phần cứng tối thiểu của hệ điều hành chủ.

Có một vài mục tổng quan cần biết khi cấu hình một VM mới bằng VMware. Trước tiên khi xem xét một VM mới, bạn cần phải biết toàn bộ tài nguyên của mình. Khi tạo một VM mới, tài nguyên sẽ được dùng đến chính vì vậy bạn phải biết mình cần bao nhiêu và có bao nhiêu tài nguyên. Cho ví dụ, trong bài này, chúng tôi sẽ tạo một máy ảo Windows XP Professional mới. Nói theo giả thuyết, nếu cần máy ảo mới này cho việc test phần mềm và các yêu cầu phần cứng tối thiểu hiện được tối đa hóa thì bạn có thể cạn kiệt tài nguyên rất nhanh. Thứ hai, bạn phải xem xét đến cách sẽ cài đặt hệ điều hành chủ như thế nào. Vì bạn vẫn cần đến phương tiện cài đặt như các đĩa CD, DVD và file ISO, nên nó cần có khả năng truy cập vào cơ sở hạ tầng VMware và bạn cần cấu hình nó bên trong VM mới. Cuối cùng, cần có kết nối Internet thông qua cơ sở hạ tầng VMware để chạy Windows (hoặc Microsoft) update nhằm vá và sửa hệ điều hành khách. Giờ đây bạn đã biết một số hướng dẫn chung, chúng ta hãy chuẩn bị tạo một VM. Đăng nhập vào VirtualCenter với VIC như trong hình 1.


Hình 1: Xem VIC (VMware Infrastructure Client)

Khi đã đăng nhập, bạn có thể tạo một VM. Để tạo một VM, bạn cần phải đăng nhập với quyền quản trị viên. Lúc này (như một quản trị viên), bạn hãy thực hiện các công việc chuẩn bị cho việc tạo và cài đặt VM. Trước tiên, hãy chuẩn bị các file cho hệ điều hành chủ và những chuẩn bị thêm cho các driver mở rộng. Cả file hệ thống chủ và driver đều cần khả năng truy cập vào VM khi nó được tạo để có thể lấy được dữ liệu thông qua CD, DVD hoặc ổ mềm. Cũng cần bảo đảm rằng các đĩa của bạn là hoàn toàn tin cậy.

Nếu đang chạy một SAN (trong ví dụ thí nghiệm này), bạn có thể sử dụng LUN dựa trên VMFS để lưu trữ dữ liệu. Nếu bạn thực hiện như vậy, hãy chuyển sang xem ‘Datastores’ trong VirtualCenter như thể hiện trong hình 2.


Hình 2: Xem kho dữ liệu của bạn

Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng file ISO đã được lưu trên LUN từ một SAN đính kèm trên Fiber như một hệ điều hành khách. Magic ISO Maker và các công cụ trực tuyến khác có thể giúp bạn có được đĩa cài đặt thông thường và tạo một file ISO, hoặc có thể lấy các file ISO từ MSDN và Technet.

Lúc này, chúng ta cần upload file ISO cần thiết vào kho dữ liệu. Từ LUN mà bạn có không gian sẵn trên đó (không gian bạn có thể thấy trong phần General của kho dữ liệu VirtualCenter), hãy mở Datastore Browser bằng cách chọn ‘Browse Datastore…’ Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ upload một tập các driver SCSI cần cho cài đặt. Khi Browse Datastore được mở, hãy upload file ISO như trong hình 3.


Hình 3: Upload ISO bằng Datastore Browser

Tạo máy ảo

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tạo một máy ảo bằng máy chủ ESX. Lúc này nếu các file cài đặt của bạn (và driver cần thiết) đã được upload thì nhiệm vụ kế tiếp sẽ là tạo một máy ảo để cài đặt Windows XP trên đó. Để thực hiện điều này, chúng ta cần tạo một VM với tài nguyên cần thiết từ những tài nguyên sẵn có. Hãy tạo một container để chứa hệ thống chủ trong đó. Vì VMware cần chia sẻ tài nguyên nên bạn phải cấu hình một trong các tài nguyên đó theo thứ tự mà cài đặt diễn ra. Ví dụ, cần phải cấu hình cho VM cách tìm file ISO trên LUN. Để thực hiện điều đó, trước tiên hãy tạo một VM. Sau đó khi VM đã được tạo, bạn cần bản đồ hóa VM với LUN để tìm file ISO nhằm mục đích chạy cài đặt từ đó. Cách đơn giản nhất để thực hiện việc này là dùng Virtual Machine Wizard. Để sử dụng Virtual Machine Wizard, hãy vào File | New | Virtual Machine…

Khi đã chọn, bạn sẽ khởi tạo Virtual Machine Wizard mới như trong hình 4 bên dưới. Lúc này bạn có thể chọn các tài nguyên cần thiết cho VM. Khi tiện ích khởi chạy, bạn sẽ đi qua một loạt các cửa sổ, các cửa sổ này cho phép chọn kiểu VM mong muốn, tên và location của nó (Nó có thể cư trú trên một trong nhiều máy chủ nếu chạy VMware đang sử dụng trong một cluster), kho dữ liệu nơi VM và các file có liên quan sẽ cư trú, phần tên và kiểu của hệ điều hành khách cũng như các tài nguyên khác như CPU, bộ nhớ, location mạng và dung lượng đĩa ảo.


Hình 4: Virtual Machine Wizard

Khi gặp màn hình cuối cùng (Ready to Complete), hãy đọc lưu ý của vào hộp kiểm nhỏ mà bạn có thể chọn ở phần dưới bên trái của hộp thoại như trong hình 5 bên dưới.


Hình 5: Soạn thảo các thiết lập VM

Khi bạn đã chọn tất cả các tài nguyên cần thiết và đã cấu hình máy ảo bằng các thiết lập thích hợp, hãy kích Finish. Bạn cũng có thể soạn thảo VM sau khi nó được tạo nhưng vì chúng tôi đã soạn các thiết lập của VM trước khi VM kết thúc quá trình tạo nên bạn có thể thấy trong hình 6 phần cứng vẫn được liệt kê với tư cách ‘adding’.


Hình 6: Cấu hình phần cứng VM

Trong hình 7, bạn có thể thấy các tùy chọn khác cũng có ở đây khi cấu hình phần cứng của VM. Lúc này chúng ta phải cài đặt hệ điều hành khách vào VM này, cần phải cấu hình cách CD, DVD hoặc ISO trên LUN để nó có thể truy cập nhằm bắt đầu quá trình cài đặt.


Hình 7: Cấu hình file Datastore ISO

Khi kết thúc việc cấu hình hóa phần cứng, tiếp đến kích Finish, khi đó VM của bạn sẽ được tạo và file ISO được gắn kèm với cài đặt. Hãy lưu ý chọn hộp kiểm trên tùy chọn ‘Connect at power on’trong phần Device Status của New CD/DVD hardware, nơi bạn đã cấu hình ISO. Cần chọn ‘connect’ vì nếu bạn không chọn tùy chọn này khi ‘power on’ máy ảo thì file sẽ không có sẵn và cài đặt sẽ không bắt đầu.

Khi quay trở về VirtualCenter, hãy lưu ý panel nhiệm vụ ở phần dưới màn hình. VM của bạn sẽ được bắt đầu và thể hiện tiến trình. Đôi khi mất một vài phút cho việc tạo VM, thời gian này phụ thuộc vào những thành phần máy là gì, số lượng tài nguyên có sẵn và lượng tải hiện có trên hệ thống đã cho. Khi đã tạo xong, bạn có thể kích chuột phải vào VM trong giao diện điều khiển (nếu vẫn trong Datastore View, hãy chuyển sang Hosts and Clusters) và sau đó ‘power on’ VM. Ở đây bạn có thể chọn ‘Edit Settings’ hoặc các tùy chọn khác. Lúc này hãy chuyển sang tab Console như trong hình 8.


Hình 8: Quan sát cài đặt trên giao diện VM trong VirtualCenter

Lúc này bạn có thể bắt đầu cài đặt Windows XP và hy vọng rằng không cần đến các driver đã liệt kê. Với XP bạn cần các driver SCSI mở rộng và quá trình sẽ không khác so với khi bạn cài đặt hệ điều hành Windows bình thường – trong suốt quá trình cài đặt, nhấn F6 để cài đặt các driver SCSI và RAID nâng cao… Bạn cũng phải vào BIOS của hệ thống và thay đổi thứ tự khởi động để khởi động từ phương tiện cài đặt. Khi các driver được cài đặt, bạn sẽ cài đặt XP (nâng cấp tại Windows update) như những gì thực hiện với phần cứng vật lý thông thường trên mạng công ty.

Cuối cùng, bạn nên vá các hệ thống Windows thậm chí ISO hiện hành này được download trực tiếp từ MSDN, chạy nâng cấp trực tuyến để nhận các bản vá và hotfix cần thiết.

Bạn cũng cần cài đặt các công cụ của VMware như những gì trong hình 9 để đảm bảo dễ dàng hơn trong việc quản lý máy ảo bên trong VirtualCenter. Một trong những sự khác biệt lớn nhất ở đây là cách bạn chuyển giữa làm việc VirtualCenter và làm việc bên trong máy ảo. Nếu công cụ VMware không được cài đặt thì bạn cần nhấn Ctrl+Alt để chuyển giữa chúng. Với tập công cụ được cài đặt thì bạn có thể hoạt động mềm mại khi chuyển đổi mà không cần đến sự kết hợp của các phím nóng trong việc hủy kết nối này và kết nối với một máy ảo.


Hình 9: Cài đặt các công cụ của VMware

Kết luận

Trong bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách tạo một máy ảo với VMware ESX server, cài đặt hệ điều hành khác (Windows XP) và cấu hình tài nguyên cần thiết cũng như các công cụ và thiết lập quan trọng.

Thứ Bảy, 21/07/2018 10:46
51 👨 18.910
0 Bình luận
Sắp xếp theo