Cài đặt Ubuntu-8.04 LTS Server

1. Yêu cầu phần cứng

Để Ubuntu server có thể hoạt động được, cấu hình phần cứng tối thiểu của máy tính mà chúng ta cần trang bị là:

  • CPU: x86 300 MHz
  • Bộ nhớ RAM: 64 MB
  • Dung lượng đĩa cứng: 500 MB

2. Cài đặt Ubuntu

Sau khi download Ubuntu-8.04 LTS (Long Term Support), phiên bản server tại địa chỉ http://www.ubuntu.com/getubuntu/download và ghi ra đĩa CD, bạn thực hiện các bước như sau để cài đặt:

1. Khởi động từ đĩa CD Ubuntu-8.04 server. Sau một vài phút, màn hình lựa chọn ngôn ngữ sẽ hiện ra, bạn bấm nút ESC.

2. Trong danh sách các tùy chọn, bạn chọn Install Ubuntu Server để bắt đầu tiến trình cài đặt.

3. Trong màn hình Choose language, bạn chọn một ngôn ngữ để sử trong tiến trình cài đặt Ubuntu server. Đây cũng chính là ngôn ngữ mặc định của hệ thống sau khi tiến trình cài đặt hoàn thành.

Sau khi chọn xong, bạn bấm phím Enter.

4. Bên cạnh ngôn ngữ, bạn tiếp tục chọn lựa quốc gia của mình.

Nếu tên quốc gia của mình chưa được liệt kê trong danh sách, bạn chọn mục other, sau đó, chọn Viet Nam trong ở danh sách xuất hiện ngay sau đó. Sau khi hoàn thành, bạn bấm phím Enter.

5. Trong màn hình tiếp theo, bạn chọn Yes để dò tìm thiết bị bàn phím.

6. Tiếp theo, hệ thống kiểm tra ổ đĩa CD-ROM và nạp (load) các thành phần liên quan.

7. Trong màn hình Configure the netwok, bạn có thể cấu hình các thông số mạng bằng cách chọn một trong ba tùy chọn trong mục Network configuration method.

Nếu muốn cấu hình các thông số mạng sau khi tiến trình cài đặt hoàn thành, bạn chọn Do not configure the network at this time và bấm phím Enter.

8. Trong màn hình tiếp theo, bạn nhập tên máy tính của mình vào mục Hostname.

Sau đó, bấm phím Enter hoặc chọn <Continue> để tiếp tục.

9. Trong màn hình Configure the clock, bạn lựa chọn một múi giờ (time zone) phù hợp với mình và bấm phím Enter.

10. Trong màn hình Partition disks, ở mục Partitioning method, bạn nên chọn Guided - use entire disk để hệ thống tự động thực hiện cách phân vùng tốt nhất.

Sau khi chọn xong, bạn bấm phím Enter.

11. Trong màn hình tiếp theo, hệ thống tự động chọn ổ đĩa để tiến hành phân vùng.

Sau khi đảm bảo ổ đĩa của mình đã được chọn lựa chính xác, bạn bấm phím Enter.

12. Trong hộp cảnh báo xuất hiện ngay sau đó, bạn xem lại một lần nữa những thay đổi vừa thực hiện. Sau khi chắc chắn, bạn chọn Yes để những thay đổi về partition ở trên có hiệu lực.

13. Sau ngay đó, các phân vùng mới sẽ được tạo ra. Đồng thời, những gói dữ liệu nền tảng của Ubuntu server sẽ được cài đặt vào hệ thống.

14. Trong màn hình Set up users and passwords, bạn nhập tên đầy đủ của mình vào mục Full name for the new user. Tên này tương ứng với tài khoản thay thế cho tài khoản quản trị hệ thống “root”.

Sau khi hoàn thành, bạn chọn <Continue> để tiếp tục.

15. Trong màn hình tiếp theo, bạn nhập username cho tài khoản mới của mình ở mục Username for your account. Username bắt đầu với một ký tự thường, theo sau là sự kết hợp của số và các kết tự thường khác.

Sau khi hoàn thành, bạn chọn <Continue> để tiếp tục.

16. Trong hai màn hình tiếp theo, bạn nhập password cho tài khoản mới của mình.

Sau khi hoàn thành, bạn chọn <Continue> để tiếp tục.

17. Trong màn hình Software selection, bạn chọn một hoặc nhiều dịch vụ máy chủ sẵn có trên Ubuntu server bằng cách bấm phím SpaceBar.

Sau khi hoàn thành, bạn chọn <Continue> để tiếp tục. Ngay sau đó, tiến trình cài đặt sẽ diễn ra.

18. Nếu bạn chọn LAMP server trong màn hình Software selection ở trên, bạn cần nhập mật khẩu trong màn hình Configuring mysql-server-5.0.

Sau khi hoàn thành, bạn chọn <Continue> để tiếp tục.

19. Nếu bạn chọn Mail server trong màn hình Software selection ở trên, bạn cần cấu hình cho hệ thống Mail của mình trong màn hình Postfix Configuration.

Sau khi chọn một trong các mục ở phần General type of mail configuration, bạn bấm phím Enter để tiếp tục.

20. Khi màn hình Finish the installation xuất hiện, bạn đưa đĩa cài đặt là khỏi ổ đĩa CD-ROM và chọn <Continue> để khởi động lại hệ thống và hoàn thành tiến trình cài đặt Ubuntu server.

-------------------------------------------------------------
Tô Thanh Hải - Email: tthai@huesoft.com.vn

Thứ Sáu, 30/05/2008 11:55
2,52 👨 8.982
0 Bình luận
Sắp xếp theo