Cách cài đặt Mail VIP trong iOS 6

Apple đã mang tính năng VIP từ ứng dụng Mail trong OS X Mountain Lion tới iOS 6. Dưới đây là cách cài đặt trong iOS 6.

Bước 1: Mở ứng dụng Mail và chọn tab Mailboxes:

Cách cài đặt Mail VIP trong iOS 6

Bước 2: Chọn tab VIP và chọn Add VIP:

Cách cài đặt Mail VIP trong iOS 6

Bước 3: Tìm người muốn đặt thành VIP và gõ tên của họ vào.

Cách cài đặt Mail VIP trong iOS 6

Sau đó, bất cứ khi nào nhận mail từ người này, nó sẽ xuất hiện trong Trung tâm thông báo (Notification Center).

Cách cài đặt Mail VIP trong iOS 6

Thứ Sáu, 21/09/2012 16:20
31 👨 275
0 Bình luận
Sắp xếp theo