Các nhà mạng chưa chặn tin nhắn mạo danh

Dù hạn cuối cùng do Bộ Thông tin - truyền thông đưa ra là đến ngày 30-9 các mạng di động phải hoàn thành việc chặn tin nhắn mạo danh đến các thuê bao của mình, nhưng hầu hết nhà mạng đều chưa thực hiện được.


Ảnh mang tính minh họa. (nguồn internet)

Ông Vũ Quốc Khánh, giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính VN (VNCert) Bộ Thông tin - truyền thông, cho biết đến thời hạn trên các nhà mạng đều có báo cáo về tiến độ thực hiện của mình.

Theo đó, chỉ có Viettel báo cáo hoàn thành giải pháp phòng chống tin nhắn mạo danh và đưa vào thực hiện. Các nhà mạng còn lại đều báo cáo mới chỉ đưa ra được giải pháp kỹ thuật và còn phải thử nghiệm trong tháng 10.

Ông Khánh cho biết VNCert đã thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp đến các nhà mạng xem xét giải pháp của từng mạng, tiếp tục có giải pháp thực hiện triệt để việc chặn tin nhắn mạo danh.

Thứ Bảy, 02/10/2010 10:54
31 👨 96