Bảo vệ dữ liệu cho ĐTDĐ

Nhằm giúp bạn hạn chế việc bị lộ thông tin trong điện thoại, e-Chip MOBILE xin giới thiệu tiện ích Media Safe. Đây là một chương trình bảo mật thông tin cho mobile của bạn.

Media Safe phiên bản mới nhất v1.1, dung lượng 63 KB, tương thích với HĐH Symbian series 60. Bạn download về dùng tại địa chỉ: www.epocnova.com/programs/MediaSafe/MediaSafe_S60.zip.

Sau khi download, bạn giải nén tập tin và chép tập tin MediaSafe_S60.sis vào thẻ nhớ và kích hoạt tập tin này từ máy điện thoại để cài đặt Media Safe vào điện thoại (H1).

Hình 1

Quá trình cài đặt thành công, trên thẻ nhớ của bạn sẽ có thư mục mang tên chương trình. Đây là thư mục bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn truy cập chương trình thông qua Menu chính từ màn hình điện thoại.

Ngay từ màn hình sử dụng đầu tiên, chương trình sẽ yêu cầu bạn thiết lập mật khẩu. Bạn nhập mật khẩu tùy chọn tại phần Set Password, xác nhận lại password tại Confirm Password. Để chương trình hoạt động hiệu quả, bạn nên chọn password bao gồm các ký tự chữ (bao gồm chữ hoa và chữ thường) và số, dài tối thiểu 8 ký tự.

Sau khi thiết lập password hoàn tất, khung chính chương trình hiển thị cho bạn tùy chọn việc bảo mật thông tin. Thông tin dữ liệu của bạn được bảo mật bao gồm: tập tin hình ảnh, tập tin âm thanh, tập tin video và ghi chú cá nhân.

Tùy theo nhu cầu bảo mật, bạn có thể chọn từng tập tin tương ứng để mã hóa bảo mật. Tất cả tập tin bạn chọn đều được chương trình đưa vào lưu trữ và dễ dàng khôi phục lại khi cần. Để bảo mật dữ liệu, bạn chọn Options > Open. Sau đó, bạn chọn tập tin tương ứng, chọn Import để bảo mật. Trường hợp muốn khôi phục lại tập tin, bạn chọn Return. Thông số cài đặt Settings, bạn chọn theo hình bên dưới.

Hình 2

Sau khi thiết lập xong các tập tin bảo mật, bạn chọn Options > Lock để khóa chương trình và bảo mật dữ liệu. Lần sau khi sử dụng, bạn cần nhập mật khẩu để unlock (mở khóa) trước khi sử dụng chương trình (H2).

Sử dụng tính năng bảo mật của chương trình

Tính năng bảo mật của chương trình được cảnh báo tự động thông qua menu Settings bao gồm:

Idle auto-lock period: Tự động khóa chương trình khi không có ai sử dụng đến điện thoại. Mặc định là 15 phút.
Lock in background: Khóa chương trình khi chương trình đang chạy ở dạng background. Bao gồm Immediately (khóa ngay khi kích hoạt), After 3 minute (khóa chương trình khi chạy ở background trong 3 phút), Do not lock (không khóa chương trình).

Vì cơ chế của chương trình là tạo ra một thư mục bảo mật riêng nên bạn muốn bảo mật các tập tin định dạng khác, bạn có thể tạo riêng từng thư mục con để chép dữ liệu cần bảo mật vào thư mục này. Bạn dễ dàng tạo một thư mục con thông qua chương trình bằng menu Options > Open sau đó chọn New Folder trên menu sổ xuống.

Chương trình dễ dùng, dung lượng nhỏ gọn, tích hợp việc Preview dữ liệu ngay trên chương trình để có thể bảo mật đúng tập tin cần bảo mật và kiểm tra thông tin tình trạng bộ nhớ trên điện thoại. Tuy nhiên, Media Safe không thể bảo mật phần nội dung tin nhắn và phần danh bạ điện thoại. Nếu tích hợp tính năng này vào chương trình quả là rất tuyệt vời.
Thứ Sáu, 08/09/2006 08:15
31 👨 406
0 Bình luận
Sắp xếp theo