Bạn biết gì về công nghệ phần mềm P7

Mời bạn đọc thử tài kiến thức của mình với seri bài trắc nghiệm với chủ đề về công nghệ phần mềm dưới đây của Quản trị mạng. Hy vọng chúng sẽ cung cấp cho bạn nhiều kiến thức hữu ích.

Xem thêm:

 • Câu 1. Những hệ thống phát triển giao diện người dùng đặc trưng cung cấp những kỹ thuật cho việc xây dựng những nguyên mẫu giao diện bao gồm:
  • Tạo code
  • Những tool vẽ
   1. Định trị input
  • Tất cả mục trên
 • Câu 2. Những bản câu hỏi có ý nghĩa nhất đối với những người thiết kế giao diện khi được hoàn tất bởi
  • Khách hàng
  • Những lập trình viên có kinh nghiệm
  • Người dùng sản phẩm
  • Người quản lý dự án
 • Câu 3. Nhiều đo lường hữu dụng có thể thu thập khi quan sát những người dùng tương tác với hệ thống máy tính gồm
  • Thời gian cho ứng dụng
  • Số khiếm khuyết (defect) phần mềm
  • Tính tin cậy của phần mềm
  • Thời gian đọc tài liệu trợ giúp
 • Câu 4. Một bảng quyết định được dùng
  • Để tư liệu tất cả những trạng thái phụ thuộc
  • Để hướng dẫn phát triển kế hoạch quản lý dự án
  • Chỉ khi xây dựng hệ chuyên gia
  • Khi một tập phức tạp những điều kiện và hoạt động xuất hiện trong thành phần
 • Câu 5. Ngôn ngữ thiết kế chương trình (PDL) thường là một
  • Sự kết hợp giữa cấu trúc lập trình và văn bản tường thuật
  • Ngôn ngữ lập trình truyền thống theo luật riêng của nó
  • Ngôn ngữ phát triển phần mềm có thể đọc bởi máy
   1. Một cách hữu dụng để biểu diễn kiến trúc phần mềm
 • Câu 6. Những độ đo phức tạp vòng (cyclomatic complexity metric) cung cấp cho người thiết kế thống tin về số
  • Chu kỳ trong chương trình
  • Số lỗi trong chương trình
  • Những đường logic độc lập trong chương trình
  • Những phát biểu của chương trình
 • Câu 7. Kiểm thử điều kiện là một kỹ thuật kiểm thử cấu trúc điều khiển mà những tiêu chuẩn dùng để thiết kế test-case
  • Dựa vào kiểm thử đường cơ bản
  • Thử thách điều kiện logic trong module phần mềm
  • Chọn những đường dẫn kiểm tra dựa vào những vị trí và dùng những biến
   1. Tập trung vào việc kiểm thử việc giá trị những cấu trúc lặp
 • Câu 8. Kiểm thử luồng dữ liệu là một kỹ thuật kiểm thử cấu trúc điều khiển mà những tiêu chuẩn dùng để thiết kế test-case
  • Dựa vào kiểm thử đường cơ bản
  • Thử thách điều kiện logic trong module phần mềm
  • Chọn những đường dẫn kiểm tra dựa vào những vị trí và dùng những biến
  • Tập trung vào việc kiểm thử việc giá trị những cấu trúc lặp
 • Câu 9. Kiểm thử lặp là một kỹ thuật kiểm thử cấu trúc điều khiển mà những tiêu chuẩn dùng để thiết kế test-case
  • Dựa vào kiểm thử đường cơ bản
   1. Thử thách điều kiện logic trong module phần mềm
   1. Chọn những đường dẫn kiểm tra dựa vào những vị trí và dùng những biến
  • Tập trung vào việc kiểm thử việc giá trị những cấu trúc lặp
 • Câu 10. Kiểm thử Black-box cố gắng tìm ra những lỗi
  • Chức năng không đầy đủ hay không đúng
  • Những lỗi giao diện
  • Những lỗi thực thi
  • Tất cả các mục trên 
Bạn có thể làm tốt hơn 
Kết quả này cũng khá lắm 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 17/10/2018 11:18
51 👨 169
0 Bình luận
Sắp xếp theo