Cách kích hoạt InPrivate Filtering mãi mãi

George

Quản trị mạng – Một trong những tính năng mới lạ quan trọng nhất trong IE8 là InPrivate Filtering. Tính năng mới này cho phép người dùng tăng độ bảo mật và sự kiểm soát đối với các session trong quá trình duyệt của họ. Mặc dù vậy, có một vấn đề chưa thỏa đáng với tính năng này đó là: InPrivate Filtering sẽ bị tắt mỗi khi bạn khởi chạy IE8 và bạn phải thực hiện thao tác bật tính năng này mỗi khi bạn muốn sử dụng nó. Chính vì thế mà trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn về cách bật tính năng này mãi mãi để tránh những thao tác mất thời gian để bật nó.

Giới thiệu về InPrivate Filtering

Vai trò chính của InPrivate Filtering là không cho các thành phần thứ ba có thể lấy được các thông tin về site mà bạn đã ghé thăm.

Các thành phần thứ ba ở đây sẽ cung cấp nội dung (chẳng hạn như các đoạn video, các hình ảnh hay bản đồ) hoặc chức năng mở rộng của chúng (chẳng hạn như Google Analytics) cho các website khác. Cho ví dụ, nếu một đoạn video nào đó từ Youtube được nhúng trên một website, thì website đó sử dụng nội dung của nhóm thứ ba (Youtube) và sẽ gửi lại các thông tin đến Youtube về số lượng người xem đoạn video đó. Cũng như vậy, nếu một site nào đó sử dụng Google Analytics để thống kê lưu lượng thì mã Analytics từ website đó sẽ được gửi trở lại Google Analytics và các thông tin này được lọc bởi InPrivate Filtering với tư cách là nội dung của nhóm thứ ba.

InPrivate Filtering có khả năng chặn nội dung của nhóm thứ ba bằng cách phân tích mỗi website mà bạn ghé thăm. Nếu một đoạn mã nào đó được phát hiện trên 10 website khác nhau thì InPrivate Filtering sẽ phân loại mã đó là nội dung của nhóm thứ ba.

Mặc định, mỗi lần bạn khởi chạy IE8, tính năng InPrivate Filtering sẽ được tắt. Nếu bật tính năng này, bạn có thể sử dụng nó một cách thủ công, bằng cách tự chọn những nội dung gì của nhóm thứ ba cần khóa, hoặc có thể sử dụng chế độ tự động để khóa tự động các nội dung của nhóm thứ ba.

Lưu ý: Nếu bạn khóa nội dung của nhóm thứ ba thì có thể xuất hiện các phần của các website nào đó mà bạn ghé thăm sẽ không được hiển thị đúng cách.

Cách bật tính năng InPrivate Filtering một cách vô hạn định

Đầu tiên, download file này. Sau đó kích phải vào nó và chọn Extract All.

Chọn thư mục đích và kích Extract.

Khi bạn mở thư mục, nơi lưu trữ được bung, bạn sẽ thấy ba file: InPrivate Filtering Auto, InPrivate Filtering ManualInPrivate Filtering Off.

Để bật tính năng InPrivate Filtering Auto mỗi khi khởi chạy Internet Explorer 8, sử dụng file "InPrivate Filtering Auto.reg".

Nếu bạn muốn bật Manual InPrivate Filtering để cho phép mình chọn nội dung nào cần khóa, hãy sử dụng file "InPrivate Filtering Manual.reg"

Nếu bạn muốn tắt hoàn toàn InPrivate Filtering, sử dụng file "InPrivate Filtering Off.reg"

Phụ thuộc vào những gì bạn muốn thực hiện, kích đúp vào file thích hợp. Bạn sẽ nhận được một nhắc nhở của UAC. Khi đó hãy kích vào Continue.

Khi thấy cửa sổ hiện ra như hình bên dưới, cửa sổ Registry Editor, kích Yes.

Lúc này bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận. Kích OK.

Để các thay đổi được áp dụng, bạn cần chạy các file này khi IE được đóng. Bằng không bạn cần phỉa đăng xuất khỏi Windows Vista và đăng nhập trở lại.

Thứ Năm, 21/05/2009 10:45
4,52 👨 2.018
0 Bình luận
Sắp xếp theo