80% ứng dụng iOS trên App Store là "ứng dụng ma"

Đôi khi chúng ta chỉ quan tâm tới tổng số ứng dụng có sẵn trên một nền tảng và đặc biệt chú ý tới các ứng dụng hàng đầu và ứng dụng hot mới được thêm vào. Có hàng núi ứng dụng mà bạn chưa bao giờ ngó ngàng tới. Một báo cáo mới từ Adjust đã tiết lộ rằng, có gần 80% ứng dụng iOS trên App Store là "ứng dụng ma".

80% ứng dụng iOS trên App Store là "ứng dụng ma"

"Ứng dụng ma" là một thuật ngữ được đặt ra bởi Adjust, một công ty thống kê dữ liệu, chỉ các ứng dụng không được hiển thị "trên bất kỳ vị trí nào trong 39.171 vị trí trong danh sách ứng dụng hàng đầu ít nhất hai hoặc ba ngày trong một tháng". Một ứng dụng không nằm trong danh sách ứng dụng hàng đầu sẽ không được tải về nhiều, bởi người dùng thường chỉ tìm kiếm và cài đặt những ứng dụng hàng đầu. Tính đến hết tháng 6/2014, theo Adjust, 79,6% tương đương với 935.387 ứng dụng trên tổng số 1.197.087 ứng dụng trên App Store là ứng dụng ma.

Tệ hơn là xu hướng này đang phát triển mạnh. Tháng 6/2013, Adjust phát hiện ra rằng 70% ứng dụng iOS trên App Store là ứng dụng ma, tính đến tháng 12/2013 con số này tăng lên 75%. Khám phá và phát hiện luôn là một vấn đề trong tất cả các kho ứng dụng di động, và khi đã có trên 1 triệu ứng dụng và 60.000 ứng dụng mới được thêm vào mỗi ngày thì cần có một số giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề này.

Thứ Sáu, 11/07/2014 10:44
31 👨 171
0 Bình luận
Sắp xếp theo