2015: 60% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thuế điện tử

Theo chiến lược cải cách hệ thống thuế Việt Nam, từ nay đến năm 2015 sẽ có khoảng 60% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ thuế điện tử; 50% doanh nghiệp đăng ký thuế, kê khai thuế qua mạng…

Ngành thuế Việt Nam đang chuẩn bị nguồn lực để thực hiện theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế (theo Quyết định số 732/QĐ-TTg) giai đoạn 2011 – 2020. Chiến lược này cũng đưa ra các chỉ tiêu cụ thể cho ngành thuế: Đến năm 2015, Việt Nam lọt vào danh sách 5 nước đứng đầu ở khu vực Đông Nam Á có mức thuận lợi về thuế; có tối thiểu 60% doanh nghiệp (DN) sử dụng dịch vụ thuế điện tử vào năm 2015; 50% DN đăng ký thuế, kê khai thuế qua mạng…

2015: 60% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thuế điện tử
Các đơn vị cung cấp chữ ký số tích cực giới thiệu về dịch vụ khai thuế qua mạng.

Hiện thời, ngành thuế cũng tích cực áp dụng các giải pháp CNTT như kê khai thuế qua mạng, tra cứu mã số thuế trực tuyến… Cục Thuế Hà Nội và TP.HCM đang là những đơn vị tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động các DN tham gia kê khai thuế qua mạng. Tuy số lượng các DN tham gia kê khai thuế qua mạng hiện nay vẫn chưa nhiều nhưng bước đầu đã có sự chuyển biến trong việc ứng dụng CNTT đối với hoạt động kê khai thuế.

Từ đầu năm 2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 180/2010/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư này đã tạo điều kiện cho việc ra đời các tổ chức cung cấp dịch vụ gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (T-VAN). Đến tháng 6/2011 đã có 3 đơn vị chính thức được cấp phép cung cấp dịch vụ T-VAN: Công ty CNTT Đông Nam Á (SEATECH), BKAV Telecom và Công ty CP Giải pháp Công nghệ Hai mươi bốn (TS 24).

Các nhà cung cấp dịch vụ Internet, chữ ký số… trong nước cũng đang tích cực phối hợp với các đại lý khai thuế điện tử để triển khai dịch vụ khai thuế điện tử. Các đại lý này sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho DN trong quá trình khai thuế qua mạng. Các trục trặc về đường truyền Internet, kiến thức khai thuế điện tử… của các DN sẽ được các đại lý T-VAN hỗ trợ.

Theo Quyết định số 732/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020; Việt Nam sẽ hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong thời gian tới, ngành thuế phải tích cực tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế (NNT). Dựa trên chiến lược này, ngành thuế sẽ phải phấn đấu để Việt Nam nằm trong bản xếp hạng các quốc gia có mức thuận lợi về thuế ở khu vực Đông Nam Á vào năm 2020.

Thứ Năm, 23/06/2011 09:15
31 👨 74
0 Bình luận
Sắp xếp theo