Hướng dẫn cài đặt, thiết lập, cấu hình Windows Server 2012 cơ bản cũng như cung cấp những thủ thuật hay khi sử dụng Windows Server 2012.