Hướng dẫn cài đặt, thiết lập, cấu hình Windows Server 2012 cơ bản cũng như cung cấp những thủ thuật hay khi sử dụng Windows Server 2012.

  • Lịch sử Windows Server qua các phiên bản Lịch sử Windows Server qua các phiên bản
    Windows Server là hệ thống hàng đầu để quản lý máy chủ và là đối thủ chính của hệ điều hành Linux. Microsoft tạo ra các bản ghi lại thường xuyên của hệ điều hành này, cho đến phiên bản mới nhất, đó là Windows Server 2019.
  • Cách cài đặt IIS trong Windows Server 2012 Cách cài đặt IIS trong Windows Server 2012
    IIS hay Internet Information Services là một trong những dịch vụ quan trọng nhất trong Windows Server 2012. Nó đã được cải thiện các tính năng so với các phiên bản trước đây.