Windows Phone là hệ điều hành di động của Microsoft dành cho một số mẫu smartphone.