Tùy chỉnh Control Panel trong Windows Vista

Control Panel của Windows Vista chứa rất nhiều các công cụ đặc biệt có thể được sử dụng để duy trì, điều chỉnh các hành vi của Vista. Giao diện mặc định của Control Panel được gọi là Control Panel Home và được sắp xếp một cách cơ bản trong Category View. Tuy nhiên các hạng mục này không có các tên trực giác nhất và nhiều công cụ bị che dấu bên dưới vài lớp, chính vì vậy làm bạn khó khăn không chỉ trong việc tìm kiếm mà còn tốn cả thời gian truy cập.

Để làm cho người dùng Windows cũ vẫn cảm thấy gần gũi, Microsoft cho phép người dùng có thể chuyển đổi trở lại Classic View, trong chế độ này, tất cả các công cụ trong Control Panel đều sẽ mang tính trực quan. Mặc dù vậy điều này vẫn làm cho người dùng cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm những thứ mà họ cần thiết vì có quá nhiều biểu tượng trong đó.

Một tính năng mới đã được bổ sung thêm vào Control Panel của Vista để làm cho nó trở nên dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm những thứ mà người dùng mong muốn – nó chính là khả năng tìm kiếm một công cụ nào đó trong Control Panel. Bạn chỉ cần đánh tên của công cụ vào trong hộp Search xuất hiện ở phần góc trên bên phải của Control Panel. Tuy đây là một tính năng khá tuyệt vời nhưng nó yêu cầu bạn cần biết được tên của công cụ mà bạn đang tìm kiếm. Không nhiều phiền phức nhưng thực sự cũng có một số trở ngại trong vấn đề này.

Nếu có một tùy chọn cho phép bạn cấu hình lại Control Panel để nó sẽ hiển thị các công cụ mà bạn sử dụng thường xuyên thì sẽ là một điều tuyệt vời.

Tuy không có một tùy chọn như vậy trong Vista nhưng chúng ta lại có thể có cách tạo Control Panel tùy chỉnh cho riêng bạn. Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn các kỹ thuật tạo tùy chỉnh Control Panel.

Tạo một thư mục

Bạn sẽ sử dụng một thư mục chuẩn để tạo Control Panel của riêng mình. Kích chuột phải vào nút Start và chọn Explore. Khi Explorer mở thư mục Start menu, như được thể hiện trong hình A, kích đúp vào thư mục Programs. Khi thư mục Programs mở kéo xuống Organize menu và chọn lệnh New Folder. Sau đó đặt tên thư mục mới này là My Control Panel hay gì đó mà bạn thích.


Hình A. Khi chọn Explore từ nút Start, thư mục Start Menu sẽ được mở

Lúc này kích chuột phải vào thư mục My Control Panel, chọn lệnh Properties, chọn tab Customize và kích vào nút Change Icon trong panel Folder Icons. Khi hộp thoại Change Icon xuất hiện, chọn một biểu tượng phân biệt thư mục này với tất cả phần còn lại của menu Start.

Kéo thư mục My Control Panel mới của bạn từ thư mục Programs và đưa vào nút Start. Khi menu Start mở, hãy kéo thư mục My Control Panel mới và thả nó vào phần trên của menu Start, như trong hình B.


Hình B. Đặt Control Panel của bạn tại phần trên của menu Start

Đưa các công cụ vào My Control Panel

Lúc này bạn có thể bổ sung thêm các công cụ vào Control Panel của mình. Để làm như vậy, hãy mở thư mục My Control Panel mới từ menu Start. Sau đó mở Control Panel gốc và chọn Classic View. Bạn hãy kéo và thả các công cụ mà bạn hay sử dụng nhất từ Control Panel gốc vào thư mục My Control Panel mới. Khi làm như vậy, Vista sẽ tạo shortcuts đến các công cụ, sẽ nối thêm vào “- Shortcut” trên tên của mỗi công cụ. Rõ ràng bạn có thể xóa mở rộng này và đặt lại tên khác cho shortcut thành tên nào đó bạn thích. Khi đã hoàn thành xong công việc của mình, bạn hãy đóng cả thư mục My Control Panel mới và Control Panel gốc.

Giờ đây khi bạn cần sử dụng công cụ ưa thích, chỉ cần kích nút Start và chọn biểu tượng My Control Panel. Bạn sẽ có thể truy cập một cách nhanh chóng vào các công cụ ưa thích của mình.

Sử dụng các shortcut dòng lệnh của Control Panel

Trong hầu hết các trường hợp, việc sử dụng kéo và thả để tạo các shortcuts trong thư mục Control Panel của bạn hoàn toàn đáp ứng đủ các yêu cầu. Tuy nhiên trong Classic View Control Panel của Vista có nhiều công cụ ẩn bên trong các công cụ khác. Ví dụ, để có được Display Settings, bạn phải mở Personalization. Tuy nhiên, một số shortcuts dòng lệnh của Control Panel cũ vẫn tồn tại trong Vista và cho phép bạn có thể sử dụng chúng trong Control Panel của mình để cắt một số bước dài dòng không đáng có.

Nhiều công cụ Control Panel của Vista được tìm thấy trong các file CPL trong thư mục Windows\System32. Sử dụng các shortcuts dòng lệnh bạn có thể khởi chạy bất kỳ file CPL nào bằng một lệnh được định dạng như dưới đây:

control tool.cpl

Ở đây tool là các công cụ của Control Panel trên hệ thống của bạn vẫn có file CPL trong thư mục Windows\System32.

Bạn có thể tạo shortcuts dòng lệnh của Control Panel cho các công cụ có nhiều tab bằng cách bổ sung thêm một tham số cho phép không chỉ mở một công cụ nào đó mà còn chỉ định tab nào muốn chọn. Để thực hiện như vậy, bạn hãy sử dụng lệnh có dạng dưới đây:

control tool.cpl,,#

Ở đây # là số tab mà bạn muốn chọn

Các trường hơp hữu ích nhất của shortcuts dòng lệnh Control Panel được liệt kê trong bảng dưới.

Hạng mụcTabShortcut
PersonalizationDisplay Settingsdesk.cpl
Desktop Icon Settingscontrol desk.cpl,,0
Screen Saver Settingsdesk.cpl,,1
Appearance Settingsdesk.cpl,,2
System PropertiesComputer Namesysdm.cpl
Hardwaresysdm.cpl,,2
Advancedsysdm.cpl,,3
System Protectionsysdm.cpl,,4
Remotesysdm.cpl,,5
Internet PropertiesGeneralinetcpl.cpl
Securityinetcpl.cpl,,1
Privacyinetcpl.cpl,,2
Contentinetcpl.cpl,,3
Connectionsinetcpl.cpl,,4
Programsinetcpl.cpl,,5
Advancedinetcpl.cpl,,6
Mouse PropertiesButtonsmain.cpl
Pointersmain.cpl,,1
Pointer Optionsmain.cpl,,2
Wheelmain.cpl,,3
Hardwaremain.cpl,,4
Regional and Language OptionsFormatsintl.cpl
Locationintl.cpl,,1
Keyboards and Languagesintl.cpl,,2
Administrativeintl.cpl,,3
SoundPlaybackmmsys.cpl
Recordingmmsys.cpl,,1
Soundsmmsys.cpl,,2
Thứ Bảy, 14/06/2008 10:38
31 👨 2.628
0 Bình luận
Sắp xếp theo