Tự động nhập password với GATOR eWALLET

Bạn có rất nhiều account như account internet, yahoo, hotmail, AOL,… hay bạn có những tập tin được mã hóa trên máy. Bạn sẽ phải có nhiều password để bảo đảm an toàn. Vấn đề là bạn có nhớ hết chúng không. Hiện giờ có rất nhiều chương trình giúp bạn lưu các thông tin về tài khoản như password, user name,…. Rồi đến khi cần, bạn mở chúng lên chép các thông tin ấy và nhập vào text box cần thiết. Bạn sẽ cảm thấy rắc rối và phiền phức trong việc nhập password và user name. Hãy dùng GATOR eWALLET. GATOR eWALLET là 1 phần mềm miễn phí, được cung cấp tại địa chỉ: http://www.gator.com. Đây là một tiện ích giúp bạn giảm bớt các công đoạn trong việc nhớ và sử dụng password. Khi bạn gõ user name và password của mình vào 1 text box nào đó, GATOR eWALLET sẽ tự động nhớ chúng cùng với hoàn cảnh mà bạn sử dụng các thông tin ấy (khi bạn mở một trang web hay một chương trình nào đó). Khi bạn trở lại trang web hay sử dụng lại chương trình, và muốn nhập thông tin vào các text box, cửa sổ Gator sẽ hiện lên cùng với các thông tin đã được lưu ở lần cuối cùng bạn vào trang web đó hay chương trình đó. Click nút Fill-in và các text box sẽ được điền đẩy đủ các thông tin cần thiết.
Thứ Hai, 29/12/2003 02:19
31 👨 202
0 Bình luận
Sắp xếp theo