Trắc nghiệm về mạng máy tính có đáp án - Phần 5

Trong thời đại công nghệ hiện nay, mạng máy tính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Khi máy tính được kết nối mạng bạn có thể sử dụng để liên hệ cùng bạn bè trên khắp thế giới.

Xem thêm:

 • Câu 1. Đâu không phải nhiệm vụ của tầng liên kết dữ liệu
  • Xác định cơ chế truy nhập thông tin trên mạng
  • Cung cấp cách phát hiện và sửa lỗi cơ bản
  • Kết nối các mạng với nhau bằng cách tìm đường cho các gói tin từ một mạng này đến một mạng khác
  • Thông báo cho người gửi gói tin có lỗi
 • Câu 2. Kiến trúc của mô hình TCP/IP bao gồm các tầng
  • Application, Transport, Internet, Network interface
  • Application, Transport, Network, Physical
  • Application, Transport, Data link, Network interface
  • Application, Transport, Internet, Physical
 • Câu 3. Ở tầng giao vận, kích thước các gói dữ liệu
  • Nhỏ hơn 32KB
  • Nhỏ hơn 64KB
  • Phụ thuộc vào mạng mà máy gửi kết nối
  • Phụ thuộc vào mạng mà máy nhận kết nối
 • Câu 4. Trong mô hình OSI, giao thức ARP thuộc tầng
  • Tầng ứng dụng
  • Tầng vận chuyển
  • Tầng mạng
  • Tầng liên kết dữ liệu
 • Câu 5. Cổng Gateway thuộc tầng nào trong mô hình OSI
  • Tầng vật lý
  • Tầng liên kết dữ liệu
  •  Tầng mạng
  • Tầng ứng dụng
 • Câu 6. Hỗ trợ việc tìm đường để giảm bớt việc vận chuyển cũng như tránh tắc nghẽn trên mạng là nhiệm vụ của tầng nào trong mô hình TCP/IP?
  • Tầng ứng dụng
  • Tầng giao vận
  • Tầng mạng
  • Tầng giao tiếp mạng
 • Câu 7. Dữ liệu ở tầng mạng trong mô hình TCP/IP được gọi là?
  • Dữ liệu
  • Đoạn dữ liệu
  • Khung dữ liệu
  • Gói dữ liệu
 • Câu 8. Điểm giống nhau giữa 2 mô hình OSI và TCP/IP là?
  • Có số tầng bằng nhau
  • Cung cấp phương pháp truyền thông chuyển mạch gói
  • Đều có tầng giao vận và tầng liên kết dữ liệu
  • Ứng dụng trong thực tế giống nhau
 • Câu 9. Kích thước của khung dữ liệu trong mô hình TCP/IP?
  • Nhỏ hơn 64KB
  • Lớn hơn 64KB
  • Phụ thuộc vào mạng mà máy gửi kết nối
  • Phụ thuộc vào mạng mà máy nhận kết nối
 • Câu 10. Giao thức được sử dụng ở tầng mạng trong mô hình TCP/IP là?
  • IP, ARP
  • TCP, IP
  • TCP, ARP
  • ARP, UDP
 • Câu 11. Độ dài địa chỉ vật lý của mạng Ethernet là?
  • 32 bit
  • 48bit
  • 64 bit
  • Nhỏ hơn 64 bit
 • Câu 12. Địa chỉ vật lý được quy định bởi?
  • Tầng ứng dụng
  • Tầng mạng
  • Tầng liên kết dữ liệu
  • Tầng vật lý
 • Câu 13. Ipv4 được chia thành mấy lớp?
  • 3 lớp
  • 4 lớp
  • 5 lớp 
  • 6 lớp 
 • Câu 14. Cổng cho các từng tập tin là 21, Socket là 198.168.17.1.21, vậy địa chỉ IP là?
  •  198. 168. 17.21
  • 198.168.17.1
  • 198.17.1.21
  • 168. 17. 1. 21
 • Câu 15. Câu nào sau đây sai?
  • Có thể gán nhiều hơn một địa chỉ IP cho một địa chỉ vật lý
  •  Địa chỉ vật lý không cố định
  • Giao thức ARP dùng để tìm địa chỉ vật lý từ địa chỉ IP
  • Giao thức RARP dùng để tìm địa chỉ IP từ địa chỉ vật lý
Bạn cần cố gắng 
Cũng khá đấy 
Bạn đã chính xác tuyệt đối 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 03/10/2018 10:43
3,916 👨 31.179
0 Bình luận
Sắp xếp theo