Trắc nghiệm về bảo mật cơ sở dữ liệu P10

Cơ sở dữ liệu là tâp hợp dữ liệu được tổ chức một cách có cấu trúc liên quan với nhau và được lưu trữ trong máy tính. Cơ sở dữ liệu được thiết kế, xây dựng cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu, truy xuất thông tin hoặc cập nhật dữ liệu. Sau đây, mời bạn đọc tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này qua bài trắc nghiệm dưới đây của chúng tôi.

Xem thêm:

 • Câu 1. Quá trình chuẩn hoá dữ liệu là quá trình:
  • Tách lược đồ quan hệ hạn chế thấp nhất tổn thất thông tin 
  • Thực hiện các phép tìm kiếm dữ liệu
  • Chuyển đổi biểu diễn thông tin trong các dạng khác nhau
  • Tách lược đồ quan hệ không làm tổn thất thông tin 
 • Câu 2. Cơ sở để chuẩn hoá dựa trên các khái niệm:
  • Bao đóng các phụ thuộc hàm
  • Phụ thuộc hàm
  • Các thuộc tính, bao đóng các thuộc tính
  • Khoá và siêu khoá
 • Câu 3. Một mô hình CSDL được xem là mô hình chuẩn hoá tốt, nếu:
  • Không xuất hiện dị thường thông tin.
  • Đảm bảo tính độc lập dữ liệu.
  • Mỗi một thuộc tính không khoá phụ thuộc hàm vào khoá.
  • Mỗi một thuộc tính được biểu diễn trong dạng duy nhất.
 • Câu 4. Quan hệ R được gọi là dạng chuẩn 1NF, khi và chỉ khi:
  • Một thuộc tính có nhiều giá trị khác nhau
  • Các thuộc tính chỉ chứa các giá trị nguyên tố
  • Một quan hệ có nhiều hàng
  • Một quan hệ có nhiều cột
 • Câu 5. Quan hệ 1NF không thể chấp nhận được trong quá trình tìm kiếm, vì:
  • Không đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu
  • Khi thao tác các phép lưu trữ thường xuất hiện dị thường thông tin
  • Cấu trúc biểu diễn dữ liệu phức tạp
  • Có quá nhiều phụ thuộc hàm trong nó
 • Câu 6. Quan hệ R được gọi là dạng chuẩn 2NF, khi và chỉ khi:
  • 1NF và các thuộc tính không khoá phụ thuộc đầy đủ vào khoá.
  • 1NF và các thuộc tính không khoá phụ thuộc không đầy đủ vào khoá.
  • Tồn tại X Y F+ sao cho X là tập con của khóa và Y là thuộc tính không khóa.
  • 1NF và tồn tại các thuộc tính không khoá phụ thuộc đầy đủ vào khoá.
 • Câu 7. Quan hệ 2NF không thể chấp nhận được trong quá trình tìm kiếm, vì:
  • Không thể thực hiện được các phép cập nhật
  • Bao đóng phụ thuộc hàm quá lớn
  • Có thể không thể chèn thêm thông tin
  • Không đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
 • Câu 8. Có thể chèn thêm thông tin một loại cáp khi chưa được lắp đặt?
  • Không thể được vì dị thường thông tin
  • Không thể được vì giá trị khoá không xác định
  • Không thể được vì mâu thuẫn thông tin
  • Có thể chèn được
 • Câu 9. Trong quan hệ dạng chuẩn 3NF:
  • Không tồn tại các thuộc tính không khoá phụ thuộc vào khoá
  • Không tồn tại các thuộc tính không khoá phụ thuộc đầy đủ vào khoá và sơ đồ bắc cầu
  • Tồn tại các thuộc tính không khoá phụ thuộc vào khoá và sơ đồ bắc cầu
  • Tồn tại các thuộc tính không khoá phụ thuộc vào khoá
 • Câu 10. Quan hệ 3NF có thể chấp nhận được trong quá trình tìm kiếm, vì:
  • Thực hiện được các phép cập nhật
  • Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu
  • Bao đóng phụ thuộc hàm quá lớn
  • Không xuất hiện dị thường thông tin khi thực hiện các phép lưu trữ
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Bạn trả lời rất xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 13/11/2018 08:33
32 👨 505
0 Bình luận
Sắp xếp theo