Trắc nghiệm Microsoft Excel P7

Kỹ năng sử dụng Excel một cách thành thạo và nắm được các thủ thuật Excel sẽ giúp ích rất nhiều cho sự thăng tiến hay sự học của các bạn. Trong bài viết dưới đây, Quản trị mạng sẽ giúp bạn bổ sung kiến thức về chủ đề này thông qua các câu hỏi trắc nghiệm.

Xem thêm:

 • Câu 1. Trong exel, mặc định thì chuỗi "Quản trị mạng" sẽ được căn lề:
  • Lề trái
  • Lề Phải 
  • Căn giữa
  • Không có đáp án nào đúng
 • Câu 2. Bạn có thể kết thúc việc nhập liệu trong Exel bằng:
  • Phím Enter
  • Phím sang phải
  • Phím sang trái
  • Tất cả các phím trên
 • Câu 3. Để nhập công thức mảng trong Exel, tổ hợp phím nào sau đây cần được sử dụng?
  • CTRL + ENTER
  • CTRL + SHIFT + ENTER
  • ALT + ENTER
  • CTRL + SHIFT + SPACE
 • Câu 4. Chọn đáp án đúng
  • Khi bạn tăng kích thước font trong 1 cell, thì chiều cao của hàng đó sẽ tự đông tăng lên
  • Khi bạn tăng kích thước font trong 1 cell, thì chiều cao của hàng đó sẽ không tự động tăng lên
  • Khi bạn tăng kích thước font trong 1 cell, thì chiều cao của hàng đó sẽ không thay đổi
  • Khi tăng kích thước font trong 1 cell, không có gì thay đổi
 • Câu 5. Tên nút copy định dạng từ một vùng sang vùng khác
  • Enter
  • ESC
  • Format Painter
  • Nút cách
 • Câu 6. Phím tắt nào dùng để chỉnh sửa nội dung của một cell
  • F1
  • F2
  • F3
  • F4
 • Câu 7. Phím tắt nào dùng để khóa tham chiếu trong Exel
  • F1
  • F2
  • F3
  • F4
 • Câu 8. Dữ liệu ngày tháng trong Excel được căn lề:
  • Trái 
  • Phải 
  • Giữa 
  • Trên 
 • Câu 9. Kí tự nào dùng để nối chuỗi trong Exel?
  • &
  • +
  • !
  • #
 • Câu 10. Trong Excel 2016 hỗ trợ tối đa bao nhiêu dòng?
  • 65536
  • 64536
  • 1000000
  • 1048576
Bạn có thể làm tốt hơn 
Có tiến bộ 
Chính xác tuyệt đối 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 12/10/2018 17:10
51 👨 1.616
0 Bình luận
Sắp xếp theo