Trắc nghiệm có đáp án về Word P8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng là tài liệu bao gồm nhiều câu trắc nghiệm có đáp án về Word, giúp các bạn củng cố cũng như học thêm một số kiến thức về Tin học văn phòng Word. Hãy cùng bắt đầu với Quản trị mạng nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Khi soạn thảo văn bản trong Winword, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng (Table) ta bấm phím:
  • ESC

   1. Ctrl
   1. CapsLock
  • Tab
 • Câu 2. Trong soạn thảo Winword, muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:
   1. Insert - Page Numbers
  • View - Page Numbers
   1. Tools - Page Numbers
   1. Format - Page Numbers
 • Câu 3. Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo một hồ sơ mới, ta thực hiện:
  • Insert - New
  • View - New
   1. File - New
   1.  Edit - New
 • Câu 4. Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện:
   1. Nháy đúp chuột vào từ cần chọn
   1. Bấm tổ hợp phím Ctrl - A
   1. Nháy chuột vào từ cần chọn
  • Bấm phím Enter
 • Câu 5. Khi soạn thảo văn bản trong Winword, để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn:
   1. Edit - Print Preview
   1. Format - Print Preview
  • View - Print Preview
  • File - Print Preview
 • Câu 6. Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện:
  • Format - Font

   1. Format - Paragraph
  • Cả 2 câu đều đúng
   1. Cả 2 câu đều sai
 • Câu 7. Khi soạn thảo văn bản xong, để in văn bản ra giấy:
  • Chọn menu lệnh File - Print
   1. Bấm tổ hợp phím Ctrl - P
  • Các câu a. và b. đều đúng
  • Các câu a. và b. đều sai
 • Câu 8. Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản:
  • Shift + End
   1. Alt + End
   1. Ctrl + End
   1. Ctrl + Alt + End
 • Câu 9. Thao tác Shift + Enter có chức năng gì:
   1. Xuống hàng chưa kết thúc Paragrahp
   1. Xuống một trang màn hình
   1. Nhập dữ liệu theo hàng dọc
  • Tất cả đều sai
 • Câu 10. Để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ngoài việc vào Format/Font, ta có thể dùng tổ hợp phím nào:
  • Ctrl + Shift + D
  • Ctrl + Shift + W
  • Ctrl + Shift + A
  • Ctrl + Shift + K
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả khá đấy 
Tuyệt vời!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 23/10/2018 16:40
3,216 👨 32.539
0 Bình luận
Sắp xếp theo