Tìm hiểu về giao thức địa chỉ mạng NAT

Hỏi: Trong đề tài học của tôi thầy giáo yêu cầu tìm hiểu về "Giao thức địa chỉ mạng - NAT"; Vậy có ai biết chỉ giúp tôi với. Tôi cần tìm hiểu về mạng NAT là gì và quá trình phát triển và quá trình ra đời của mạng NAT. Nếu ai biết chỉ dùm tôi với. Cám ơn nhiều!

Thứ Tư, 22/10/2008 16:47
1,33 👨 457
0 Bình luận
Sắp xếp theo