Tích hợp Google Calendar vào Gnome Shell

Quản Trị Mạng - Sự khác biệt lớn nhất trong tính năng của Gnome Shell là các applet Time/Date tại trung tâm của màn hình. Khi bạn kích vào nó, một cửa sổ pop-up sẽ hiện lên cho bạn biết lịch và tất cả các sự kiện của mình. Tuy nhiên, nếu chủ yếu sử dụng Google Calendar để quản lý sự kiện và nhiệm vụ của bạn, bạn sẽ không phải sử dụng nhiều applet time/date cho việc này. Việc nên làm lúc này là tích hợp Google Calendar vào Gnome Shell để toàn bộ các sự kiện, cuộc hẹn hay nhiệm vụ sẽ được hiển thị trong applet time/date.

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng script gnome-shell-google-calendar để lấy các sự kiện từ Google Calendar.

1. Vào trang Gnome Shell Google Calendar github để tải về tập tin tar.

Tích hợp Google Calendar vào Gnome Shell

2. Giải nén tập tin vừa tải về vào một thư mục, đổi tên thư mục thành gnome-shell-google-calendar.

3. Cài đặt dependency. Mở terminal và gõ vào dòng lệnh sau:

sudo apt-get install python-gtk2 python-dbus python-gdata python-iso8601 python-gnomekeyring

4. Cuối cùng, chạy script gnome-shell-google-calendar:

cd gnome-shell-google-calendar
./gnome-shell-google-calendar.py

Nó sẽ yêu cầu bạn nhập vào địa chỉ Gmail và password:

Tích hợp Google Calendar vào Gnome Shell

Một khi đã được xác minh, nó sẽ import các events, appointments, tasks của bạn từ Google Calendar và hiển trị trong applet time/date của Gnome Shell.

Tích hợp Google Calendar vào Gnome Shell

Lưu ý:

Các script không lưu lại sự kiện Google Calendar của bạn, nó chỉ đơn thuần là lấy sự kiện và hiển thị nó trên hệ thống. Bạn sẽ phải chạy mọi script (đăng nhập vào máy tính của mình) để xem được các sự kiện. Để thiết lập cho nó luôn chạy mọi thời điểm, vào Startup Application và tạo một mục mới:

Tích hợp Google Calendar vào Gnome Shell

Script chỉ cho phép bạn xem các event của Google Calendar và bạn không thể đồng bộ nó với các event được tạo từ máy tính tới Google Calendar.

Thứ Tư, 05/10/2011 17:30
21 👨 502
0 Bình luận
Sắp xếp theo