Thủ thuật cứu các file dữ liệu đã bị xóa

Tiện ích PC Inspector File ở địa chỉ http://www.pcinspector.de/file_recovery/UK/welcome.htm sẽ tìm ra những tập tin mà bạn đã bất cẩn xóa bỏ hoặc bị mất. Còn tiện ích đi kèm PC Inspector Smart Recovery (http://www.pcworld.com/downloads/file_description/0,fid,23069,00.asp) thì giúp lấy lại ảnh đã xóa vô ý từ bất kỳ phương tiện lưu trữ nào.

Bất kỳ ai từng sử dụng đĩa ghi CD-R/RW đều biết rằng nó rất dễ bị hư hại. CDCheck (http://www.elpros.si/CDCheck/helplink.php?helpfn=overview) sẽ phát hiện những file bị hỏng và phục hồi để lưu trữ an toàn. Trình tiện ích hữu dụng này cũng sẽ cho phép bạn "kiểm tra sức khỏe" của những tập tin PC khác, được duyệt trên Windows Explorer.

Thùng rác Recycle Bin của Windows nhiều khi không đủ đáp ứng nhu cầu của bạn. Nếu bạn cần một trình ứng dụng mạnh để phục hồi tập tin tốt hơn, hãy chọn Restoration (http://www.freewareweb.com/cgi-bin/archive.cgi?ID=1672). Phần mềm này có khả năng cứu những file vô tình bị xóa bỏ ngay cả khi chúng không còn trong Recycle Bin hoặc bị xóa trong khi giữ chìm phím Shift.

Chương trình cũng có chức năng cho phép xóa không thể phục hồi mà bạn có thể dùng khi xóa những tài liệu mật. Vì Restoration có thể chạy từ đĩa mềm nên bạn sẽ không vô ý ghi đè một file “đã xóa” nhưng thật ra vẫn nằm đâu đó trong ổ cứng.

Thứ Ba, 18/01/2005 08:53
31 👨 246
0 Bình luận
Sắp xếp theo