Tạo User Profile trong Firefox và Chrome

Quản trị mạng - User Profile là một nhóm thông tin của một ứng dụng trình duyệt bao gồm Bookmarks, Add-ons, Passwords, Histories, và các cài đặt khác.

User Profile cho phép người dùng sử dụng nhiều bối cảnh của một ứng dụng trình duyệt từ một bản cài đặt duy nhất.


Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp tạo nhiều User Profile cho hai ứng dụng trình duyệt đang được sử dụng phổ biến hiện nay là Firefox và Google Chrome.

Khi nào cần sử dụng User Profile?

User Profile rất hữu dụng trong trường hợp chúng ta cần sử dụng một hệ điều hành duy nhất tại nhà hay tại công ty. Trong một hệ điều hành đơn, chúng ta có thể cài đặt một ứng dụng trình duyệt một lần sau đó mọi người dùng sẽ phải sử dụng cùng một nhóm Bookmarks, Passwords, Add-ons, cũng như nhiều cài đặt khác. Rõ ràng như vậy không đảm bảo được quyền riêng tư của mỗi người dùng.

Với một Blogger hay những người thường xuyên làm việc trên Internet, thì ứng dụng trình duyệt là người bạn trung thành nhất. Tuy nhiên, theo thời gian và khối lượng công việc, Bookmarks, Passwords và Add-ons sẽ bị quá tải. Do đó trong khi sử dụng ứng dụng trình duyệt với một mục đích đơn giản các cài đặt, Add-ons hay Bookmarks sẽ không được sử dụng đến. Trong trường hợp đó chúng ta có thể sử dụng một User Profile khác với ít Add-ons hơn giúp tăng tốc cho tiến trình trình duyệt.

Tạo User Profile cho Mozilla Firefox

Lưu ý: Dù chúng ta chưa tạo một User Profile nào trong Firefox thì ứng dụng trình duyệt này cũng đã có một Profile mặc định có tên Default.

Để tạo một User Profile cho Firefox chúng ta cần thực hiện các thao tác sau:

1. Vào Start | Run hoặc nhấn tổ hợp phím Windows Key + R.

2. Trong hộp Run, nhập firefox.exe –P rồi nhấn Enter.

3. Một hộp thoại sẽ xuất hiện như trong hình 1.


Hình 1: Hộp thoại hiển thị User Profile của Firefox.

4. Hộp thoại này chứa 3 nút lệnh thực hiện ba tác vụ tạo, đổi tên, và xóa một Profile.

Trong hộp thoại này hiển thị hai Profile, gồm Default (Profile mặc định của Firefox) và Full (Profile nâng cao sử dụng cho những mục đích chuyên nghiệp). Sau đây chúng ta sẽ tạo một Profile mẫu với tên QuanTriMang.
  • Nhấn vào nút Create Profile.
  • Khi đó Create Profile Wizard sẽ xuất hiện. Trên trang Welcome nhấn Next để tiếp tục.
  • Sau đó chúng ta sẽ phải nhập tên của Profile. Tại đây chúng ta sẽ nhập QuanTriMang.

Hình 2: Nhập tên cho Profile mới.
  • Để thay đổi vị trí lưu trữ Profile này, nhấn vào nút Choose Folder rồi lựa chọn địa chỉ lưu trữ. Nếu không, Profile này sẽ được lưu trữ vào thư mục mặc định có đường dẫn như sau:

    [Ổ đĩa hệ thống]:\Documents and Settings\[Tên người dùng]\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles.
  • Sau khi nhấn nút Finish chúng ta sẽ thấy Profile vừa tạo.
  • Sau đó, mỗi khi khởi chạy Firefox, một hộp thoại sẽ hiển thị cho phép lựa chọn Profile muốn sử dụng rồi nhấn nút Start Firefox để khởi động Profile đó trên Firefox (hình 1).
Tạo User Profile cho Google Chrome


Để tạo một User Profile cho Google Chrome, thực hiện các thao tác sau:

1. Truy cập vào đường dẫn sau:
[Ổ đĩa hệ thống]:\Documents and Settings\[Tên người dùng]\Local Settings\Application Data\Google\Chrome.
2. Mở thư mục Application.


Hình 3: Truy cập vào thư mục Application.

3. Trong thư mục này chúng ta sẽ thấy file Chrome.exe với biểu tượng của Chrome. Phải chuột lên file này rồi chọn Create Shortcut. Tiếp theo đổi tên Shortcut vừa tạo thành New. Phải chuột lên New chọn Properties. Trong trường Target của hộp thoại thuộc tính, thay đổi địa chỉ mặc định bằng địa chỉ sau:
[Ổ đĩa hệ thống]:\Documents and Settings\[Tên người dùng]\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --user-data-dir="[Ổ đĩa hệ thống]:\Documents and Settings\[Tên người dùng]\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\New"

Hình 4: Các thao tác thực hiện với Shortcut New.

4. Sau đó kéo Shortcut vừa tạo ra màn hình desktop, rồi click đúp vào nó. Khi đó một User Profile mới có tên New sẽ được tạo. Profile sẽ được lưu vào thư mục có tên New trong đường dẫn sau:
[Ổ đĩa hệ thống]:\Documents and Settings\[Tên người dùng]\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data.

Hình 5: Vị trí lưu Profile của Chrome.

Để sử dụng Profile mới này chúng ta sẽ phải khởi chạy Chrome từ Shortcut đã được đưa ra màn hình.

Trên đây là tất cả những gì chúng ta cần thực hiện để tạo Profile trên ứng dụng trình duyệt Mozilla Firefox và Google Chrome. Nếu muốn tạo nhiều Profile chúng ta chỉ cần thực hiện lại các thao tác trên cho đến khi tạo đủ các Profile cần thiết.
Thứ Tư, 09/12/2009 11:18
31 👨 10.515
0 Bình luận
Sắp xếp theo