Tạo nhóm liên hệ email trong Windows Vista

Một vài độc giả có đã hỏi chúng tôi về cách tạo các nhóm liên hệ email trong Windows Vista. Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi đưa ra bài này để hướng dẫn những bạn đọc quan tâm cách thực hiện việc này.

Trong Windows Vista, các liên hệ (contact) có thể được quản lý bởi Windows Contacts, ứng dụng được thay thế cho Address Book trong Windows XP.

Bạn có thể truy cập trực tiếp vào Windows Contacts từ Windows Mail hoặc trên menu Start. Trong Windows Mail, kích vào nút Contacts ở trên thanh menu, bên phải nút “Send/Receive”.

Trong menu Start bạn có thể tìm thấy Windows Contacts ở trong phần All Programs.

Khi đã mở được Windows Contacts, bạn sẽ thấy trên thanh menu có nút New Contact Group. Kích vào nó.

Trong cửa sổ Contact Group Properties nhập vào tên của nhóm liên hệ mới và sau đó kích vào nút Add to Contact Group.

Chọn các liên lạc mà bạn muốn thêm vào nhóm, sau đó kích vào nút Add.

Nếu muốn tạo tạo các liên hệ mới và thêm vào nhóm liên hệ, kích vào Create New Contact, đưa vào tất cả các thông tin liên hệ chi tiết và kích vào OK. Bạn có thể thêm một người mới vào nhóm liên hệ mà không cần thêm vào phần liên hệ cá nhân của bạn. Để làm điều này, nhập vào thông tin thích hợp trong phần Contact NameE-Mail, và sau đó kích vào nút Create for Group Only.

Để bỏ một liên hệ từ trong nhóm, chọn nó trong danh sách và kích vào nút Remove Selected Contacts. Nếu bạn muốn bỏ nhiều hơn một liên hệ, nhấn giữ phím Ctrl và chọn những liên hệ cần bỏ. Sau khi chọn đủ những liên hệ muốn bỏ mới kích vào nút Remove Selected Contacts.

Trong tab thứ hai của cửa sổ Contact Group Properties bạn có thể điền đầy đủ thông tin chi tiết về nhóm đang được tạo. Điền đủ các trường cần thiết và sau đó kích nút OK.

Giờ thì bạn sẽ thấy nhóm mới vừa được tạo hiển thị trong danh sách của Windows Contacts. Nếu muốn thay đổi thông tin của nhóm nào thì bạn chọn nhóm đó và kích vào nút Edit, Delete hoặc Print tương ứng.

Thứ Sáu, 05/10/2007 14:08
31 👨 484