Ra mắt báo điện tử Tổ Quốc

Báo điện tử Tổ Quốc - cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa - thông tin đã chính thức được khai trương với hai địa chỉ là http://www.toquoc.gov.vn/http://www.vietnam.info/.

Báo điện tử Tổ Quốc sẽ là kênh thông tin tuyên truyền đối ngoại, chia sẻ sự hiểu biết, tăng cường giao lưu giữa VN và quốc tế trên lĩnh vực văn hoá thông tin.

Ngoài ra, báo điện tử Tổ Quốc cũng sẽ cung cấp thông tin trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, y tế, thể thao... phục vụ bạn đọc trong nước, kiều bào nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài, những người nước ngoài quan tâm đến VN.

Ngoài những mục tin tiếng Việt, báo điện tử Tổ Quốc cũng có các chuyên mục bằng tiếng Anh như Focus, Investment, Development note, Flash News.

Thứ Năm, 21/09/2006 09:04
31 👨 182
0 Bình luận
Sắp xếp theo