Quảng cáo TV truyền thống không còn là quyết định khôn ngoan

Nếu chúng ta sử dụng doanh thu để xét đoán cho dù ảnh hưởng của quảng cáo là tốt hay không, chúng ta có thể thấy gần như một nửa số đầu vào của chúng ta là vô ích. Tuy nhiên, thật không hợp lý khi nói rằng một phần tiền bị lãng phí vì chúng ta xem xét ảnh hưởng trong dài hạn, ví dụ như "thiết lập thương hiệu tài sản".

Từ khi chúng tôi bắt đầu khảo sát về mối quan hệ giữa quảng cáo và bán hàng, nhưng ngay cả mô hình thị trường thành công, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn thấy ảnh hưởng của nó trên doanh số bán hàng.

Sự trở lại quảng cáo trên TV không cao như mong đợi

Hầu hết các nhà quảng cáo xem TV như loại quảng cáo ảnh hưởng nhất cho FMCG. Khi nói về việc bán hàng của FMCG, hầu hết các đánh giá đều về TV.

Tuy nhiên, FMCG chỉ là một thể loại nhỏ cho sự cạnh tranh của thị trường và có rất nhiều cuộc cạnh tranh khác nhau (để đấu tranh cho thị trường của riêng mình) trong thị trường trưởng thành cao. Một đặc điểm rõ ràng khác là sản phẩm của họ ít và giá cả khác nhau. Ngoài ra, hầu hết ngân sách quảng cáo của họ đổ vào TV.

Một cuộc khảo sát được tiến hành gần đây tại Mỹ cho thấy 1 kết quả gây cảm hứng -1 đô la đầu tư không FMCG sẽ nhận được 87 cent lợi nhuận, cao hơn 54 cent ngành FMCG. Nói tóm lại, đây không phải là một sự đền đáp xứng đáng.

Đây là một số chi tiết. Trong số các thưong hiệu quảng cáo được khảo sát, có 45 thương hiệu nhận được phản ứng tốt và hầu hết đều không thuộc FMCG. 10 thương hiệu trong Top15 thương hiệu là không FMCG. Nói chung, 6/20 thương hiệu không FMCG có ảnh hưởng tốt trong khi 1/25 thuộc FMCG có ảnh hưởng lý tưởng cho quảng cáo.

Điều này nói lên rằng, sự trở lại quảng cáo trên TV không phải cao như mong đợi.

Truyền thông Non-TV dễ dàng nắm bắt sự chú ý của người xem hơn

Những thông tin mới nhất là yếu tố để nắm bắt được sự quan tâm của người xem và nhận được ảnh hưởng tốt, đặc biệt là khi so sánh quảng cáo thương hiệu trên TV và Non-TV.

Nói chung, nói rằng lấy sự trở lại ngắn hạn trong quảng cáo vì hiệu quả lâu dài là không sai nhưng không đủ. Quảng cáo ngắn hạn, ngay lập tức và có ảnh hưởng, đáp ứng trên hàng bán được, nhưng với quảng cáo FMCG trong sự cạnh tranh ác liệt của thị trường, đó không phải là một quyết định khôn ngoan để rót toàn bộ ngân sách của bạn vào quảng cáo trên TV vì sự đóng góp hạn chế của nó.

Thứ Sáu, 05/12/2008 11:01
31 👨 513
0 Bình luận
Sắp xếp theo