Những phần mềm MS Việt Nam miễn phí

Để được hỗ trợ theo Chương trình BizSpark của Microsoft, các công ty phần mềm Việt phải đáp ứng điều kiện về doanh thu, tỷ lệ gia công cho nước ngoài…

Đại diện Microsoft Việt Nam cho hay chương trình này không giới hạn số doanh nghiệp Việt Nam tham gia và các doanh nghiệp có thể tham gia ngay từ bây giờ tại địa chỉ microsoft.com/bizspark. Tuy nhiên, các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam tham gia chương trình này phải đáp ứng các điều kiện: là doanh nghiệp tư nhân, mới thành lập dưới 3 năm, trực tiếp phát triển phần mềm cài đặt và phần mềm dạng dịch vụ trên Internet, tỷ lệ gia công cho nước ngoài thấp hơn 30% tổng doanh thu và có doanh thu hàng năm không dưới 200 nghin USD.

Doanh nghiệp tham gia BizSpark sẽ được cung cấp phần mềm miễn phí, gồm toàn bộ phần mềm trong bộ công cụ phát triển Visual Studio Team System phiên bản mới nhất cùng với đăng ký sử dụng tài nguyên MSDN, Microsof t Developer Network, cho toàn bộ nhóm lập trình; phần mềm Expression Studio cho thiết kế đồ họa, dàn trang web, lập trình hiệu ứng multimedia, tương tác trên web; công cụ quản lý dự án, mã nguồn Team Foundation Server, phiên bản chuẩn; bản quyền phầm mềm máy chủ để chạy những phần mềm như là dịch vụ qua Internet, Software As Service bao gồm: Windows Server (mọi phiên bản); SQL Server (mọi phiên bản); Office SharePoint Server; Systems Center, và BizTalk Server.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn được hỗ trợ kỹ thuật miễn phí, gồm hai lần hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ Microsoft; được truy cập đầy đủ vào mạng lập trình viên Microsoft, MSDN Premium; được tư vấn, đào tạo, cung cấp tài nguyên, giảm giá dịch vụ từ các đối tác cộng đồng của Microsoft. Nhân viên của công ty tham gia sẽ được tham gia các khóa học và hội thảo miễn phí do Microsoft tổ chức hàng tháng tại Việt Nam.

Ngoài ra, một số sản phẩm và dịch vụ sáng tạo cao của các công ty tham gia chương trình này sẽ được đăng trên trang web MicrosoftStartupZone.com.

Thứ Sáu, 14/11/2008 14:41
51 👨 956
0 Bình luận
Sắp xếp theo