Những bức ảnh bất ngờ nhờ chụp đúng thời điểm

Cùng một khung cảnh nhưng việc chọn thời gian bấm máy có thể quyết định sức hút và thành công của bức ảnh.

Chở cả bầu trời. Ảnh: Vitor Cid.
Khiêu vũ trên biển. Ảnh: nini_filippini.
Hứng sao. Ảnh: impressionenmeer.
Cùng chơi. Ảnh: Rafa Gòmez.
Bay... Ảnh: Kravanja.
Câu hỏi lớn. Ảnh: Peter Walmsley.
Tấn công! Ảnh: Eibo-Jeddah.
Nàng tiên nước. Ảnh: alexiuss.
Giọt cuối. Ảnh: ahermin.
Hoàng hôn. Ảnh: Hye.
Thứ Hai, 28/12/2009 09:59
31 👨 693
0 Bình luận
Sắp xếp theo